Bedrijfsprofiel

Buro Grondwater

Bedrijfsomschrijving

De bedrijfsomschrijving van Buro Grondwater

Locatie

  • Stevensweg 112
  • 3319AL Dordrecht
  • Nederland

Contact

  • info@burogrondwater.nl
  • 0640609152
  • https://burogrondwater.nl/

De ingenieurs van Buro Grondwarer hebben ruime ervaring in het toepassen van modellen en rekenmethoden voor het oplossen van praktische grondwater gerelateerde vraagstukken in stedelijk gebied. Wij zijn onder andere bedreven in het modelleren van grondwaterstroming, stoftransport (verontreinigingen) en warmtetransport (WKO). De adviezen die zij geven zijn pragmatisch en oplossingsgericht.

Diensten:

– Bemalingsadvies (kelders, riolering en kabels, ondergrondse tanks/constructies, tijdelijke bemalingen)
– Grondwater vraagstukken (effecten evaluatie van herinrichtingen bijvoorbeeld het graven of dempen van oppervlaktewater, sloten en greppels)
– Geohydrologisch advies
– Regionale grondwatermodellen o.a. MIPWA
– WKO-systemen (advies en onderzoeken)
– Infiltratie- onderzoeken en advies (sportparken, nieuwbouw, herinrichting van wijken/gebouwen/parken)
– Opbarstrisico berekeningen
– Infiltratie evaluatie scenario’s voor nieuwbouw of herinrichting van bestaande wijken in het kader van klimaatverandering.
– Drainage/Infiltratie onderzoeken/dimensionering en advies
– Grondwatermonitoring (inrichting en onderhoud van grondwatermeetnetten; analyse van resultaten)
– Begeleiden en advies bij meldingen/vergunningen van tijdelijke grondwateronttrekkingen en lozingen
– Grondwatertransport berekeningen (verspreiding van grondwaterverontreinigingen bijvoorbeeld door natuurlijke grondwaterstroming of door ingrepen zoals bemalingen of WKO systemen)
-aanvulling van geohydrologische kennis bij capaciteit tekort.