Bedrijfsprofiel

N3 Burn-out Coaching B.V.

Bedrijfsomschrijving

De bedrijfsomschrijving van N3 Burn-out Coaching B.V.

Locatie

  • Noordhoevelaan 56
  • 3319CH Dordrecht
  • Nederland

Contact

  • info@n3burnoutcoaching.nl
  • 078 - 20 49 379
  • https://www.n3burnoutcoaching.nl

Burn-out als werk-gerelateerde problematiek krijgt de laatste jaren veel aandacht. Veel medewerkers en leidinggevenden van organisaties worden geconfronteerd met verschijnselen van stress en burn-out bij zichzelf of in hun directe omgeving.

In de achterliggende jaren hebben wij vanuit de disciplines psychiatrie, psychologie en organisatie advies met cliënten mogen werken aan herstel, een gezonde balans en weerbaarheid bij terugkeer in de werksituatie.

Die ervaring heeft ons gemotiveerd en geïnspireerd tot het oprichten van N3 Burn-out Coaching in Dordrecht.

N3 wil zich ontwikkelen als expert vanuit de disciplines geneeskunde, psychologie en organisatieadvies en zich richten op het zoveel mogelijk voorkómen van burn-out en bij uitval werken aan herstel, een gezonde balans en weerbaarheid bij terugkeer in de werksituatie.

Onze visie is dat het voorkómen en herstellen van werk-gerelateerde klachten van vermoeidheid en uitputting vragen om een professionele multidisciplinaire begeleiding.

Onze missie is om te werken aan preventie en duurzaam herstel voor cliënten met burn-out en het verminderen van risico’s op werk-gerelateerde klachten bij medewerkers en organisaties.

Graag staan we voor u en uw medewerkers klaar met coaching en advies bij stress en burn-out. Meer informatie vind u op onze website www.N3burnoutcoaching.nl