Bedrijfsprofiel

Opleidingsbureau Mensbeeld

Bedrijfsomschrijving

De bedrijfsomschrijving van Opleidingsbureau Mensbeeld

Locatie

  • Lombardstraat 11
  • 3311VL Dordrecht
  • Nederland

Contact

  • info@mensbeeld.nl
  • 0622612619
  • https://www.mensbeeld.nl

Onze visie is om heel de mens, in al haar facetten, tijdens onze ondersteuning in beeld te krijgen. We beogen mensen te leren denken in kansen en mogelijkheden en geloven in de kracht van verbinding en dialoog. Iedereen telt mee, niemand uitgezonderd. Zoekend naar zin- en betekenis. Als opleidingsbureau vinden wij het onze morele taak om de maatschappelijke perceptie rondom zorgafhankelijke mensen in het algemeen en de mensen die werkzaam zijn binnen de zorg in het bijzonder, op een positieve wijze te beïnvloeden. In het aanbod en onze ondersteuning richten we ons op bewustwording en de wisselwerking tussen mens, organisatie, gedrag en de (natuurlijke) omgeving.

Binnen de visie van Opleidingsbureau Mensbeeld past het hebben van respect voor alles wat leeft. De natuur zit barstensvol leven en kan een belangrijke rol spelen in bewustwordingsprocessen, door menselijk gedrag te vergelijken met voorbeelden uit de natuur. In onze aanpak gebruiken we de natuur als organische inspiratiebron. We laten beelden zien over hoe dieren met elkaar communiceren of hoe ze omgaan met conflicten. Soms is de natuur een informatiebron door letterlijk met mensen de natuur in te trekken.

We beogen op een duurzame en verantwoorde wijze te ondernemen. Opleidingsbureau Mensbeeld tracht een bescheiden bijdrage te leveren aan een duurzame en ecologische manier van leven. Ons kantoor is een bewust kleine onderneming, zonder extra overhead. Wij reizen elektrisch, scheiden onze afvalstroom en we beperken ons in het verspreiden van drukwerk. Informatie verstrekken wij zoveel mogelijk digitaal.

Nederland is in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van ons “human capital”. Organisaties die het optimale uit hun mensen halen, zijn de succesvolle organisaties van de toekomst. Menselijke waarden, geluk en zin, zijn in een periode van economische druk, van essentiële betekenis. Wanneer we een samenleving creëren waarin we alleen oog zouden hebben voor financieel gewin, zaken protocolleren en excelleren in status en individualistisch gewin, zou dit een verarming betekenen in het algemeen en de zorg voor kwetsbare en zwakkere mensen in onze samenleving in het bijzonder. Het goede doen, zorgzaam, mild en lief voor jezelf en de ander zijn. Waarden voor het creëren van een vruchtbare bodem waarin de community tot bloei kan komen.

Jaarlijks doneren wij een bijdrage van onze opbrengst aan een goed doel, dat past in onze visie op een verantwoorde en duurzame manier van leven. Het doorgeven van onze aarde aan de volgende generatie(s) is een essentiële afweging in de keuzes die wij als team van Mensbeeld maken.
Vanuit onze basis in Dordrecht, werken we nauw samen met ervaren en door ons geselecteerde trainers, acteurs en therapeuten. Samen met de opdrachtgever, onderzoeken we de specifieke vragen en vinden de juiste match!