Bedrijfsprofiel

Studio Opkomst

Bedrijfsomschrijving

De bedrijfsomschrijving van Studio Opkomst

Locatie

  • Postbus 8101
  • 3301 CC Dordrecht
  • Nederland

Contact

  • vdhoekmirjam@gmail.com
  • 06-10269808
  • https://www.studio-opkomst.nl

Stu∙dio op∙komst is een eenmanszaak voor community development.
Ik onderzoek, mobiliseer, verbind, ontwerp en beoefen praktische wetenschap, sociaal werk en jobcoaching.