Betrokken medewerkers? Ga vaker met ze in gesprek

Geplaatst op 1 maart 2023

In gesprek blijven gaan met je werknemers over prestaties en ontwikkelwensen versterkt de betrokkenheid en verlaagt het risico op verzuim. Als werkgever kun je ervoor kiezen dit in traditionele functionerings- en beoordelingsgesprekken te doen, maar je kunt op meerdere manieren achterhalen hoe werknemers hun functie of taken ervaren.

Zuinig zijn op je personeel loont, zeker in tijden van personeelstekort. Met een aantal gesprekstips zorg je als werkgever voor productieve en tevreden werknemers.

  1. Bepaal de gespreksroutine

In de traditionele HR-cyclus vindt maar één keer per jaar een functioneringsgesprek plaats. Maar als je vaker met je werknemers in gesprek gaat wordt de betrokkenheid sterker en wordt ziekteverzuim verminderd. Plan daarom op andere momenten gesprekken in. Je kunt hierbij denken aan momenten als het wisselen van functie of tijdens een groot project. Bepaal zelf, of samen met je werknemer, hoe vaak je met elkaar in gesprek wil gaan en wat het doel van het gesprek is.

Verschillende gespreksvormen die je kunt inzetten:

  • Planningsgesprek (doelstellingen met plan opstellen)
  • Functioneringsgesprek (tussentijdse beoordeling, bijsturen wanneer dit nodig is)
  • Tussentijdsgesprek (informeel bijpraten, zowel over werk als privé)
  • Beoordelingsgesprek (werkgever beoordeelt hoe de werknemer functioneert)
  1. Besteed aandacht aan groei

Het is belangrijk dat je in een functioneringsgesprek niet alleen praat over hoe je werknemers functioneren. Besteed ook aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling. Willen je werknemers ergens in ontwikkelen? Willen ze doorgroeien naar een andere functie? Leg wensen en afspraken vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan en check regelingen en subsidies voor de ontwikkeling van je werknemers.

  1. Ga tussentijds het gesprek aan

Plan tussentijds korte gesprekken in met je werknemers waarin je bespreekt hoe het gaat. Dit is geen beoordelingsmoment, maar draait om het welzijn van je medewerker. Werknemers voelen zich meer betrokken als er aandacht is voor hun welzijn. Bespreek dus zowel de werk- als privésituatie.

Het is belangrijk dat je als werkgever een verslag maakt van elk gesprek. Gemaakte afspraken kunnen worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Verslagen van gesprekken kun je hieraan toevoegen. De vastlegging is niet alleen belangrijk om inzicht te krijgen in de groei en prestaties van je werknemer. Je bent als werkgever verplicht een personeelsdossier bij te houden. Hierin staan onder andere persoonlijke gegevens, informatie over het functioneren en ziekteverzuim. Als een medewerker op langere termijn niet goed functioneert dan vormt het dossier je bewijslast voor een ontslagprocedure.

Lees hier het volledige artikel van de KVK.