Blijvend optimaliseren van bereikbaarheid en mobiliteit

Geplaatst op 26 februari 2024

Het beter bereikbaar maken van de Drechtsteden, daar maakt Smart Delta Drechtsteden zich hard voor. De regio moet goed bereikbaar zijn via de weg, spoor, maar ook via het water. Bij Smart Delta Drechtsteden zijn ze daarom continu bezig met slimme duurzame oplossingen voor mobiliteit. Zoals de samenwerking tussen werkgevers om het Living Lab ‘Mobility as a Service’ (MaaS) op te richten. 

Nu het busvervoer grotendeels is overgegaan op elektrisch, kunnen zij zich gaan richten op duurzaam openbaar vervoer, zoals de waterbus. Ook willen zij het fietsnetwerk kwalitatief beter maken en snelfietsroutes gaan aanleggen als een duurzaam alternatief voor de auto. Door in gesprek te blijven met werkgevers willen we thuiswerken, de opmars van de e-bike en spitsmijden in stand houden en gaan optimaliseren. 

Verbeteringen per spoor
De verbetering van de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht is essentieel voor betere mobiliteit. Binnenkort wordt het zelfs mogelijk om ‘spoorboekloos’ te reizen. Er zal acht keer per uur een trein vertrekken naar de noordelijke Randstad en in Zwijndrecht wordt dat zelfs twaalf keer per uur. Ook Gorinchem wordt beter bereikbaar door de MerwedeLingelijn die elke tien minuten zal vertrekken. Deze ontwikkeling versterkt de onderlinge verbinding voor studenten en werknemers. Het streven is ook om een apart spoor toe te wijzen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen, in dit gebied komen namelijk veel nieuwe woningen. 

Verbeteringen wegennet
Het omliggende wegennet wordt ook aangepakt. De lokale N3 heeft al een paar aanpassingen ondergaan, met het verzoek om de snelheid te verlagen van 100 km naar 80 km per uur, om de luchtkwaliteit te verbeteren. In samenwerking met het Rijk en de provincie werken we aan plannen om de doorstroming op de A15 en de A16 te verbeteren. 

Stomp-principe
Bij Smart Delta Drechtsteden willen wij het straatbeeld veranderen. Nu bepalen auto’s nog het straatbeeld. Door de centrale positie van de regio Drechtsteden vormt zij een verkeersknooppunt. Het is essentieel dat zowel huizen als bedrijven toegankelijk blijven. Ook met de verwachte toename van woningen en banen zal de drukte in de komende jaren toenemen.

Daarom gaat de omgeving ingericht worden volgens het STOMP-principe. STOMP staat voor Stappen, Trappen, OV, MaaS en Privé-auto. Bij het STOMP-principe geven we de S de meeste prioriteit, gevolgd door de T, de O, de M en dan pas de P. Zo vormt de mens het startpunt. 

Meer weten over deze ontwikkelingen? Lees dan het artikel van Smart Delta Drechtsteden hier.

? Smart Delta Drechtsteden