Concurrentiebeding, wees duidelijk en realistisch

Geplaatst op 11 januari 2024

Het concurrentiebeding is bedacht zodat jouw ex-werknemer niet bij de concurrent gaat werken. Deze voorwaarden moeten wel redelijk zijn en duidelijkheid bieden over wat wel en niet mag. In dit artikel leggen we uit wat deze afspraken inhouden en wat je kan doen als je ex-werknemer het beding overtreedt. 

Je kan ervoor kiezen om in vaste arbeidscontracten een concurrentiebeding op te nemen. Zo leg je de afspraken tussen werkgever en werknemer vast die na beëindiging van het dienstverband blijven gelden. Houd goed rekening met veranderende omstandigheden en leg alles goed en duidelijk vast. 

Concurrentie- en relatiebeding
Het concurrentiebeding houdt in dat wanneer een werknemer na het beëindigen van het dienstverband niet bij je concurrent mag gaan werken of geen eigen bedrijf mag beginnen in dezelfde branche. Een aanvulling op het concurrentiebeding is een relatiebeding. Dit betekent dat jouw ex-werknemer niet jouw klantenbestand mag benaderen. 

Als werkgever mag je zelf het concurrentie- of relatiebeding bepalen, denk hierbij aan voor welke werkzaamheden het geldt en wat de boete wordt bij een dergelijke overtreding. Goed om te weten, een beding is alleen geldig als het voldoet aan bepaalde voorwaarden en als je de afspraken schriftelijk vastlegt, bijvoorbeeld in het arbeidscontract én als de werknemer schriftelijk akkoord gaat met het beding. 

Houd je concurrentie- of relatiebeding altijd up-to-date. Zorg ervoor dat wanneer je werknemer een nieuwe functie krijgt of wanneer je het werkgebied van je bedrijf vergroot, dat de afspraken mee veranderen. 

Ontbinden van het beding
Het kan voorkomen dat jouw ex-werknemer bij een klant van je aan de slag wil gaan. Dan wil hij van het concurrentie- of relatiebeding af. Heb je hier geen bezwaar tegen? Kan je samen met je werkgever het concurrentiebeding aanpassen of ervoor kiezen dat het concurrentiebeding komt te vervallen. Komen jullie er niet uit samen? Dan kan de werknemer naar de rechter stappen om het beding te laten schorsen of vernietigen. Geeft de rechter hem gelijk? Dan geldt het beding niet meer en kan de werknemer zonder consequenties aan de slag bij de concurrent of klant. 

Belangenafweging
In een juridische procedure overweegt de rechter de belangen van de werkgever ten opzichte van die van de werknemer. De werkgever heeft het beding ingesteld om de opgebouwde kennis, bestaande relaties en de concurrentiepositie te beschermen. Aan de andere kant staat het belang van de werknemer bij vrije arbeidskeuze, dit recht is in de grondwet vastgelegd. Ook houdt de rechter rekening met een positieverbetering van de werknemer bij een andere werkgever. 

Handhaven van het concurrentiebeding
Wanneer een werknemer ontslag neemt en vervolgens mij de concurrent gaat werken, terwijl hij nog gebonden is aan een concurrentiebeding, kan je als werkgever in actie komen. Maak voor jezelf de keuze of je de werknemer wilt houden aan het concurrentiebeding. Wil je hem hier wel aan houden? Informeer hem dan schriftelijk hierover tijdens zijn opzegtermijn, geef hierin aan dat je hem aan het concurrentiebeding zal houden. Controleer of je concurrent op de hoogte is van het beding. Je kan ervoor kiezen om met de concurrent te onderhandelen over het overnemen van de werknemer. 

Indien nodig, kan je naar de rechter stappen om de naleving van het concurrentiebeding af te dwingen, waarbij de werknemer mogelijk een dwangsom of schadevergoeding dient te betalen. Een beroep op een concurrentiebeding is alleen gerechtvaardigd als de werkgever er zwaarwegend belang bij heeft. Het feit dat de werkgever een waardevolle werknemer verliest door de overstap naar een concurrent, is onvoldoende voor de rechter om het concurrentiebeding te handhaven. Het is belangrijk dat je als werkgever aantoonbaar zwaarwegend belang kan onderbouwen. Denk hierbij aan het verlies van kennis en bedrijfsgeheimen aan de concurrent, het meenemen van jouw klantenbestand of potentiële schade als gevolg van de investeringen in opleiding en deskundigheid van de werknemer. 

Geografische afstand
Ook mag je als werkgever geografische afspraken maken. Dit houdt in dat je werknemer niet binnen een straal van x-aantal kilometers bij een concurrent in dienst mag gaan nadat zijn dienstverband is beëindigd. Leg wel duidelijk schriftelijk uit waarom de geografische afspraak gemaakt wordt. Dit kan zijn omdat de reikwijdte van het aantal kilometers afhangt van de afzetmarkt. 

Lees het gehele artikel van de KVK hier