De kansen liggen voor het oprapen!

Geplaatst op 22 april 2024

Campussen en innovatiedistricten zijn zeer kansrijk. Als economische aanjagers en voor stadsontwikkeling. Hoe initieert en faciliteer jij de ontwikkeling van een kennisecosysteem of science park? Hoe zorgen innovatiedistricten voor levendige en sterke binnenstedelijke gebieden? Hoe ziet de triple helix eruit: de samenwerking tussen gemeente, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, alsmede ontwikkelaars en investeerders? Waar liggen jouw kansen en aandachtspunten? Dat hoor je op deze 5e editie.

Op deze unieke studiedag delen topexperts hun kennis, visie en ervaring van de realisatie van innovatiedistricten en campussen met jou. Je krijgt een actueel marktoverview van de belangrijkste ontwikkelingen. We kijken naar het Nederlandse vestigingsklimaat en naar kansrijke start-up campussen. Met aandacht voor de succesfactoren, missers en lessons learned. 

Met wie kan jij netwerken?
Deze studiedag is bestemd voor gemeentelijke bestuurders en beleidsmedewerkers RO, Ruimte, EZ en Economie, Innovatie en Duurzaamheid. Bestuurders en vastgoedmanagers van onderwijs-, kennisinstellingen en innovatieve hotspots, innovatoren, investeerders, (gebieds)ontwikkelaars, aannemers, juristen, financiers, beheerders en adviseurs rondom hotspots, campussen en innovatiedistricten.

Meld je snel hier aan voor deze leerzame bijeenkomst op woensdag 15 mei.