De winst van samen doen!

Geplaatst op 14 mei 2024

College van B&W bezoekt ONS Dordrecht
Na het ondertekenen van de convenant met Gemeente Dordrecht 9 februari 2024 is er gebouwd aan de organisatie en de realisatie van Ondernemersfonds (ONS) Dordrecht. Een plan van aanpak, het aantrekken van samenwerkingspartners, werken aan de communicatie, het realiseren van een website, alles is vanaf het begin opgebouwd. Nu, een aantal maanden later staat er een organisatie en wordt ingezet op het activeren van ondernemers en organisaties in de 25 gebieden waaruit Ondernemersfonds Dordrecht is opgebouwd. Een besteedbaar budget is voor deze gebieden al beschikbaar. Zij zijn, met het centrale fonds, aan zet om dat verantwoord uit te geven. Een goed moment voor het college van burgemeester en wethouders om op werkbezoek te komen.

Ondernemersfonds Dordrecht
Van de bedrijventerreinen Distripark tot de Baanhoek, van de wijken Centrum tot Sterrenburg en Stadspolders en het mooie Dordtse buitengebied: in Dordrecht vind je overal verenigingen, organisaties en ondernemingen. Samen maken ze van Dordrecht een aantrekkelijke en dynamische plek. Maar het kan altijd beter. Zeker als dat in gemeenschappelijkheid gebeurt.

Om dat te kunnen realiseren is Ondernemersfonds Dordrecht opgericht. In een ondernemersfonds komen energie en ideeën samen met financiële middelen. Geld dus. De eigenaren en gebruikers van niet-woningen in Dordrecht betalen namelijk een opslag op de onroerendezaakbelasting (OZB). Zij beslissen vervolgens met elkaar in hun eigen gebied over de besteding van dat geld.

Of het nu gaat om een bedrijf, een school, een stichting of een vereniging. Of het nu gaat om feestverlichting, camerabeveiliging of onderzoek of een project op het gebied van verbinding, duurzaamheid of gezondheid: met Ondernemersfonds Dordrecht is het realiseren van gemeenschappelijk plannen mogelijk. Dat doen bedrijven en organisaties doelgericht, onafhankelijk en vooral samen.

Hoe werkt Ondernemersfonds Dordrecht
Een aanvraag voor het realiseren van een idee of plan wordt door een bedrijf of organisatie ingediend in het gebied van vestiging. Dordrecht is opgedeeld in 25 logische gebieden (trekkingsgebieden). Denk aan de wijken, bedrijventerreinen en het buitengebied. In al deze gebieden zijn bedrijven en organisaties actief, die vanaf 2024 via de OZB een bedrag samenbrengen. Gezamenlijk besluiten zij waaraan het bijeen gebrachte budget in het eigen gebied wordt uitgegeven. Op bedrijventerreinen wordt vaak gekozen voor het indienen van een jaarplan met een begroting. Veel bedrijventerreinen zijn namelijk al georganiseerd en schoon, heel en veilig is al geregeld. Ondernemersfonds Dordrecht biedt echter bredere bestedingsruimte, zoals voor plannen rondom gezamenlijk innoveren, marketing of samenwerking rondom onderwijs: bedrijventerreinen 2.0 dus. In de wijken van Dordrecht zijn naast bedrijven ook scholen, zorgorganisaties, sportverenigingen en allerlei stichtingen gevestigd. Daar zullen heel andere bestedingen van Ondernemersfonds Dordrecht ontstaan. Alles is mogelijk als het maar gemeenschappelijk besloten is en bijdraagt en een goed vestigingsklimaat of de leefbaarheid.

Van start
Na alle voorbereidingen is het de volgende stap van Ondernemersfonds Dordrecht om de ondernemers en organisaties in de gebieden breder te informeren over de mogelijkheden van het fonds en hun te stimuleren en faciliteren in de gebieden om tot een vorm van organisatie te komen. De website gaat 14 mei in de lucht en de trekkingsgebieden worden actief benaderd als zij nog niet georganiseerd zijn. 14 mei komt het college van burgemeester en wethouders op bezoek om deze aftrap te vieren en bij te praten over de stand van zaken. Ondernemersfonds Dordrecht heeft zich voor de komende periode ten doel gesteld alle 25 trekkingsgebieden georganiseerd te krijgen, zodat in deze gebieden het beschikbare budget besteed kan worden. Dat zorgt voor een mooi, veilig en betrokken Dordrecht.

Meer weten
www.ondernemersfondsdordrecht.nl

Over organisatie op de bedrijventerreinen         
Martijn Onnink
m.onnink@ondernemersfondsdordrecht.nl
06-11516168

Over organisatie van wijken
Jan-Willem Lemkes
jw.lemkes@ondernemersfondsdordrecht.nl
06-55831870

Over non-profit organisaties
Mariska Wagner
m.wagner@ondernemersfondsdordrecht.nl
06-20634773

Algemeen over ONS Dordrecht      
Rob Heijkoop
secretaris@ondernemersfondsdordrecht.nl
078-6185522

Voorzitter
Pieter van den Brink
voorzitter@ondernemersfondsdordrecht.nl

Redactie
Mariska Wagner
m.wagner@ondernemersfondsdordrecht.nl
06-20634773