Distriprak Dordrecht een van de eerste ‘all electric’ bedrijventerreinen in Nederland

Geplaatst op 5 augustus 2022

Duurzaam innoveren in de logistieke sector? Dan is Ditstripark Dordrecht de plek om je bedrijf te vestigen. Hier staat niet alleen ondernemen, maar ook duurzaamheid centraal. Distripark Dordrecht is hét bedrijventerrein van de toekomst.

Met 4 windtribunes en 22.000 zonnepanelen is Ditstripark één van de eerst volledige gasloze bedrijventerreinen in Nederland. Al tijdens de realisatie van het park, stond duurzaamheid hoog in het vaandel: zo draaiden de hijskranen bijvoorbeeld op HVO-diesel (Hydrotreated Vegetable Oil, een fossielvrije brandstof), is de vrijgekomen grond gebruikt als voorbelasting bij het volgende stuk industrieterrein en is de fundering van de rijbanen circulair.

Niet alleen het park, maar ook de gevestigde bedrijven voldoen aan verschillende duurzaamheidsdoelstelling. Ondernemers die zich hier hebben gevestigd, zijn BREEAM-gecertificeerd. Dit wil zeggen dat de gebouwen zijn gerealiseerd met zo min mogelijk impact op het milieu en met zo veel mogelijk circulaire materialen.

Tot slot heeft het bedrijventerrein heeft niet alleen een groene signatuur vanwege de duurzame ambitie, maar ook een zichtbaar groene uitstraling. De komende jaren investeert de gemeente fors in het vestigingsklimaat en in een aantrekkelijke uitstraling van het gebied. Denk hierbij aan parkmanagement, een knooppunt voor nieuwe brandstoffen, watermanagement, horecavoorzieningen en ruimte voor natuur, mens en dier.

Wil jij je graag vestigen op Distripark Dordrecht of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Bert ten Veen of Marijn Wegman via info@distriparkdordrecht.nl