Dit betekent de nieuwe pensioenwet voor werkgevers

Geplaatst op 26 april 2023

Onze samenleving vergrijst. Een baan voor het leven komt steeds minder vaak voor. Daarom veranderen de regels over pensioen. Het pensioen wordt flexibeler, persoonlijker en transparanter. Daarbij wordt de premie voor werkgevers en werknemers voorspelbaarder.

Op dit moment is de nieuwe pensioenwet in behandeling in de Eerste Kamer. Na akkoord gaat de nieuwe wet in op 1 juli 2023. Daarna hebben alle pensioenuitvoerders tot 1 januari 2027 de tijd om bestaande afspraken aan te passen aan de nieuwe wet.

Wat blijft hetzelfde?

De AOW (Algemene Ouderdomswet) blijft bestaan. Medewerkers kunnen een aanvullend pensioen opbouwen via de werkgever. De werkgever betaalt iedere maand een bedrag aan het pensioenfonds. Hiervan is een deel van de werknemer. Dat wordt door de werkgever ingehouden van het maandelijkse loon. De manier van werken van pensioenaanbieders blijft ook gelijk: ze beleggen het geld dat binnenkomt en betalen maandelijks geld aan de mensen die met pensioen zijn.

Wat verandert er?

Voor de premie komen er nieuwe regels. De maandelijkse premie wordt voor iedereen die pensioen opbouwt een vast percentage van het loon. Doordat de premie niet meer afhangt van de leeftijd van de werknemer kunnen werkgevers en werknemers de pensioenkosten beter voorspellen. De hoogte van het percentage is nog niet bekend. Daarnaast wordt het aanvullend pensioen flexibeler, transparanter en persoonlijker:

Pensioen beweegt mee met de economie
Het pensioen gaat omhoog als het goed gaat met de economie. Het pensioen gaat omlaag als het minder goed gaat. Elk jaar krijgen deelnemers een overzicht van de beleggingsresultaten en wat dit betekent voor het pensioen. Er komen regels om te voorkomen dat pensioenen te hard dalen.

Transparanter pensioen
Elke werknemer krijgt een eigen pensioenpot. Hierdoor is makkelijker in te zien hoeveel pensioen je opbouwt en wat dit voor later betekent.

Persoonlijker pensioen
Als een medewerker besluit ergens anders te gaan werken, verhuist de pensioenpot met de medewerker mee.

Wat moet je doen?

Werkgevers die aangesloten zijn bij een CAO hoeven voorlopig niets te doen. De vakbonden en pensioenaanbieders doen het voorbereidende werk. Ben je als werkgever niet aangesloten bij een CAO? Dan moet je zelf afspraken maken.

Overgangsregeling
Als werkgever moet je de keuze maken of je personeel gebruikmaakt van nieuwe pensioenafspraken of de overgangsregeling. Met dit laatste blijven de huidige afspraken gelden tot de medewerker uit dienst gaat. Nieuwe medewerkers vallen direct onder de nieuwe afspraken.

Nieuwe afspraken
Voor de nieuwe afspraken moet je als werkgever ook keuzes maken. Bepaal de hoogte van de premie die je als werkgever betaalt en welk deel wordt ingehouden op het loon. Je kiest ervoor hoe de pensioenaanbieder de premie belegt: voor ieder medewerker apart of alle medewerkers samen. Daarnaast maak je afspraken over hoeveel risico de pensioenaanbieder neemt bij het beleggen.

Uiterlijk in 2027 aangepast

De regering heeft de afgelopen jaren aan het pensioenakkoord samengewerkt met werknemers- en werkgeversorganisaties. Aan de hand van het wetsvoorstel worden de precieze regels uitgewerkt.

Lees hier het volledige artikel van de KVK.