Hoe kan de gemeente jou helpen bij schulden?

Geplaatst op 23 november 2023

Elke ondernemer komt financiële uitdagingen tegen. Krijg je rekeningen niet meer betaald of staan de schuldeisers bij je aan de deur? Schakel dan hulp in, dit kan bijvoorbeeld bij de gemeente Dordrecht. Door de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), kan iedereen hulp krijgen via de gemeente, dit is namelijk een wettelijke taak. 

Schuldhulpverlening
In de gemeente Dordrecht kan je voor hulp terecht bij Sociale Dienst Drechtsteden. Door dit digitale aanvraagformulier in te vullen, kan je de schuldhulpverlening aanvragen. Je kan ook bellen naar: 078 – 770 89 10. Na het invullen van het formulier, vindt het intakegesprek plaats. 

Intakegesprek
Samen met jou wordt er gekeken naar de ernst van de situatie. Er is ruimte om je verhaal te doen en je emoties te laten gaan. Vaak gaan de schulden gepaard met stressvolle situaties waarbij soms ook in de privésituatie problemen ontstaan. Er wordt zo goed mogelijk hulp aangeboden en er wordt waar nodig een expert ingeschakeld. 

Vervolgstappen
Na het intakegesprek wordt er in grote lijnen een plan opgesteld. Samen met jou wordt er gekeken of het opzetten van een vrijwillige betalingsregeling een goede optie is. Je maakt dan zelf afspraken met schuldeisers, dit wordt de minnelijke regeling genoemd. Hiernaast kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ervoor zorgen dat faillissement wordt voorkomen. Verder heb je ook nog de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). Met dit traject kun je akkoord met je schuldeisers regelen via de rechter voor een schuldenregeling. 

Wacht niet te lang met hulp vragen voor je schulden of betalingsachterstanden. Te vroeg om hulp vragen bestaat niet bij dit onderwerp. Hoe eerder jij aan de bel trekt, hoe meer schulden misschien wel voorkomen kunnen worden. In een eerder stadium zijn er vaak meer mogelijkheden en zijn de oplossingen gemakkelijker. 

Dus heb je hulp nodig? Wacht niet te lang met hulp vragen!

Lees hier het gehele artikel van de KVK.