Hoofdlijnenakkoord is het ondernemerschap niet vergeten!

Geplaatst op 23 mei 2024

Na vele dagen van overleg is het Hoofdlijnenakkoord van de vier partijen bekend. Er is gerichte aandacht voor de reële zorgen van burgers en bedrijven. De VNO-NCW en MKB-Nederland gaan graag in gesprek met kabinet en bonden om het ondernemersklimaat weer te versterken en gericht te investeren in de regio. De nadruk op stabiel beleid, het verdienvermogen en de herintroductie van degelijke budgettaire spelregels is aantrekkelijk. Alleen op deze manier kan de stabiliteit en zekerheid worden gecreërd die ondernemers nodig hebben om te investeren in grote uitdagingen. 

Wat fijn is aan dit Hoofdlijnenakkoord is dat eerdere fiscale plannen, zoals de belasting van inkoop van aandelen, verhoging van box-2, de versobering van de mkb-winstvrijstelling en de extra verhoging van de CO2-heffing en energiebelasting, niet doorgaan. 

Investeren in de regio
Het is positief dat er veel aandacht is voor de bouw van nieuwe woningen, versterking van de infrastructuur en verbetering van de regionale bereikbaarheid. De uitvoering hiervan vereist echter aandacht. Het is terecht dat gesteld wordt dat ‘elke regio telt’. Met nieuwe strategische investeringsagenda’s die afspraken bevatten over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie, kan hier binnenkort daadwerkelijk een goede invulling aan worden gegeven. Ondernemers denken hier graag over mee en dragen hieraan bij. Zo zijn de Lelylijn en de Nedersaksenlijn cruciaal voor de versterking van regio’s, met name in Oost- en Noord-Nederland. 

Verdienvermogen
Er is veel aandacht voor het verdienvermogen van Nederland en het verminderen van regeldruk, iets wat ondernemersorganisaties al lange tijd bepleiten. Het is positief dat er een einde lijkt te komen aan de extra eisen (nationale koppen) bovenop EU-regels. Ook is het goed dat Invest NL wordt uitgebouwd tot een nationale investeringsinstelling die innovatie en duurzaamheid kan stimuleren. Dit zal bovendien de financiering van het mkb verbeteren. 

Toch zijn er zorgen bij de ondernemersorganisaties over het beëindigen van het Groeifonds en het korten op de middelen voor onderzoek, vooral nu innovatie belangrijker is dan ooit. 

Arbeidsmarkt en pensioen
VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen de inspanningen om arbeidsmigratie beter te reguleren en misstanden met arbeidsmigranten aan te pakken volgens de adviezen van de commissie Roemer. Het is echter cruciaal dat we als land de vakmensen, technisch talent en internationale studenten blijven aantrekken die nodig zijn voor woningbouw, innovatie, digitalisering en de energietransitie.

De ondernemersorganisaties juichen de betere aansluiting van beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt toe.

Daarnaast is het positief dat de nieuwe pensioenhervorming doorgaat en verwachten de ondernemersorganisaties dat de afspraken in de SER voor een robuuste en eerlijke arbeidsmarkt verder worden uitgewerkt.

Energietransitie en het stikstofbeleid
Het nieuwe kabinet streeft naar draagbaar, haalbaar en uitvoerbaar energie- en klimaatbeleid. Het is essentieel dat het Klimaatfonds en de maatwerkaanpak worden voortgezet, zodat bedrijven en de industrie investeringszekerheid behouden. Er zijn echter vragen in verschillende sectoren over beleidswisselingen, zoals bij warmtepompen en zero-emissiezones. Het akkoord richt zich terecht op de hoge energie- en elektriciteitsprijzen voor bedrijven in vergelijking met buurlanden. Hiervoor is nog wel verder onderzoek nodig.

Bij het stikstofbeleid is voldoende ruimte voor economische ontwikkeling cruciaal. Vergunningen voor energietransitie, woningbouw en infrastructuur moeten weer mogelijk worden, ondanks de huidige beperkingen door stikstofregels.

Budgettaire spelregels
De nieuwe budgettaire spelregels brengen rust, stabiliteit en duidelijke kaders. Toch maken organisaties zich zorgen over fiscale maatregelen zoals de verhoging van de BTW voor logies en cultuur, het uitblijven van veranderingen in de bankenbelasting en de versobering van de 30%-regeling voor kenniswerkers.

Internationaal
Het Hoofdlijnenakkoord legt de nadruk op het versterken van Nederland’s internationale positie, defensie-industrie en strategisch industriebeleid, wat essentieel is in het huidige geopolitieke klimaat. Er wordt extra aandacht gegeven aan weerbaarheid, veiligheid, de NAVO-norm van 2% BBP en cybercrimebestrijding.  

Graag meer lezen over MKB Nederland? Lees dan hier het gehele artikel.