Kleineondernemersregeling gebruiken

Geplaatst op 12 mei 2023

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de omzetbelasting, ook wel de btw. De KOR mag je gebruiken in elke rechtsvorm als je omzet onder de €20.000 per jaar blijft. Met de KOR krijg je alleen vrijstelling voor de omzetbelasting. Voor andere belastingen zoals inkomstenbelasting, moet je aangifte blijven doen en op tijd betalen.

Omzetgerelateerd

De omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting is vanaf 2020 van kracht. Je kunt deze gebruiken als je omzet exclusief btw in een kalenderjaar niet meer is dan €20.000.

Hiervoor tellen alle leveringen en diensten mee die zonder toepassing van de nieuwe KOR met btw belast zijn. Voor het bepalen van de omzetgrens telt ook de btw-vrijgestelde omzet die verkregen is uit:

  • Levering en verhuur van onroerende zaken
  • Financiële diensten
  • Verzekeringsdiensten

De omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten telt niet mee. Je kunt hierbij denken aan medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten.

Vrijwillige regeling
Iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, kan voor de vrijstellingsregeling kiezen. Je keuze geldt voor minimaal drie jaar, of tot je de €20.000 omzet overschrijdt. Je berekent onder de KOR geen btw op je leveringen en de btw op kosten mag je niet aftrekken. Je kunt dus volstaan met een beperkte administratie en je hoeft geen btw-aangifte te doen.

Stoppen met de KOR
Je kunt alleen stoppen met de KOR als je de omzetgrens voor de KOR overschrijdt of als je minimaal drie jaar hebt deelgenomen.

Overschrijden van de omzetgrens
Maak je meer dan €20.000 omzet in een kalenderjaar? Dan moet je je direct afmelden voor de KOR. Vanaf de levering waarmee je de grens overschrijdt ga je btw in rekening brengen. Vanaf dat moment moet je ook weer de normale btw-administratie bijhouden. De omzet voor overschrijding blijft vrij van btw.

Afmelden voor de KOR na drie jaar
Na drie jaar kun je er zelf voor kiezen om geen gebruik meer te maken van de regeling. Je meldt je dan zelf af. Doe je niets? Dan loopt het automatisch door.

Is de KOR voor jou interessant?

Voldoe je aan de voorwaarden? De volgende punten helpen je bij de keuze of de KOR voor jou interessant is.

  1. Heb je vooral particulieren en organisaties die geen btw kunnen verrekenen als klant? Bij dezelfde verkoopprijs als vóór gebruik van de nieuw KOR wordt jouw marge hoger. Dit maakt de KOR interessant voor jou.
  2. Heb je veel zakelijke klanten? Bij de KOR kun je geen btw op inkopen en zakelijke kosten verrekenen. De ‘inkoopprijs’ wordt dus hoger. Om dezelfde marge te kunnen behouden moet je de verkoopprijs zonder btw verhogen. Voor jouw zakelijke klanten is dit minder interessant.
  3. Heb je in de afgelopen vijf jaren btw op investeringen als voorheffing afgetrokken? Je krijgt dan te maken met een herziening van de btw als de afgetrokken btw gedeeld door vijf jaren meer is dan 500 euro. Dit bedrag moet je dan terugbetalen.
  4. Verhuur je een pand btw-belast? Dan kun je de KOR niet gebruiken.
  5. Heb je buitenlandse klanten of transacties waarbij de btw is verlegd? Dan moet je toch aangifte omzetbelasting doen.

Ben je ondernemer en wil je de KOR gebruiken?

Kom dan in actie. Je kunt met ingang van een nieuw aangiftetijdvak deelnemen. Zorg dat je aanmelding uiterlijk vierweken voor de ingangsdatum binnen is bij de Belastingdienst.

Meer weten? Lees hier het volledige artikel van de KVK.