Laat je werknemers groeien met onderlinge feedback

Geplaatst op 22 augustus 2023

Uit onderzoek is gebleken dat hoe vaker een werknemer feedback krijgt, hoe meer hij groeit en zich gewaardeerd voelt. Zeker als tijdens de feedback besproken wordt hoe de werknemer zijn sterke punten kan inzetten. Maar hoe stimuleer je feedback op de werkvloer en hoe onderbouw je feedback? Lees dan snel verder.

Lerend bedrijf
Als jij onderlinge feedback belangrijk vindt, is het goed om uit te leggen waarom. Bijvoorbeeld om een bepaald doel te behalen, de samenwerking te verbeteren of om het werkgeluk te verhogen. Het is goed om met elkaar te streven naar een nog beter resultaat.

Als jij als bedrijf actief inzet op feedback en je dit ook laat weten aan je medewerkers, dan draag je bij aan een werkomgeving waarin werknemers sneller feedback geven en ontvangen. Zet daarom je bedrijf als lerende organisatie neer te zetten, zowel intern als extern. Maak ook gelijk duidelijk bij een vacature dat jullie werkcultuur is ingesteld op feedback geven en groei. Door feedback ook te vermelden in je personeelshandboek, weet de werknemer ook wat hij kan verwachten. Wat verder ook belangrijk is, is dat je jezelf ook onderdeel maakt van de lerende organisatie. Laat werknemers jou ook feedback geven.

Focus op het functioneren
Vermeld duidelijk aan je werknemers dat de focus van feedback op werkgerelateerd gedrag ligt en niet op persoonlijke factoren. De feedback is bedoeld om elkaar handvatten te bieden om hun werkprestaties te verbeteren. Laat daarom alleen collega’s die relevant zijn voor elkaar feedback geven.

Geef naast de negatieve feedback ook positieve feedback. Vaak weten werknemers niet van zichzelf waar ze goed in zijn. Je sterke punten kunnen toepassen in je werk, draagt bij aan een groter gevoel van werkgeluk.

Feedback onderbouwen
Feedback komt het beste tot zijn recht, als hij goed onderbouwd wordt. Maak dit dus ook goed duidelijk aan je werknemers. Hier zijn 5 tips voor het geven van feedback;

  1. Maak feedback specifiek: verwijs naar gedrag bij een specifieke gebeurtenis.
  2. Leg uit welk positief of negatief gevolg gedrag of de situatie had.
  3. Doe een voorstel voor het gewenste gedrag, bijvoorbeeld: deze taak vaker oppakken (bij positief gedrag) of juist oefenen of delegeren (bij negatief gedrag).
  4. Vraag om een reactie op de feedback en je voorstel. Zo blijft het geen eenrichtingsverkeer, maar kom je in gesprek.
  5. Plan een vervolggesprek waarin je samen bespreekt hoe het nu gaat.

Geef negatieve feedback voorzichtig
Denk goed na over hoe je negatieve feedback geeft. De manier van feedback geven is namelijk bepalend voor het effect. Bedenk hoe je feedback kan overkomen bij je collega. Adviseer je werknemers om persoonlijke feedback altijd 1 op 1 te geven en niet uit te stellen.

Maak afspraken over terugkoppeling
Deze feedback momenten geven jou ook inzicht voor het aansturen van je personeel. Maak daarom afspraken met je werknemers over wanneer en hoe ze de ontvangen of gegeven feedback terugkoppelen. In de meeste gevallen kunnen teams tussentijds feedback onderling regelen.

Evalueer het feedback geven
Vraag je werknemers om feedback over het geven van feedback. Als je jezelf positioneert als lerende organisatie, dan moet je zelf ook blijven leren. Evalueer daarom de effectiviteit van het geven van feedback. Dit helpt je bij het verbeteren of het geven van sturing waar nodig. Op deze manier kan je successen vieren! Bespreek de feedback tijdens functioneringsgesprekken of plan een jaarlijkse evaluatiebijeenkomst met alle werknemers.

Lees hier het volledige artikel van de KVK.