Lokaal meer investeren door Innovatietafel Bereikbaarheid

Geplaatst op 20 maart 2024

Hoe kunnen er lokaal meer investeren en kansen gecreëerd worden op het gebied van bereikbaarheid? Deze vraag stond op 29 februari in Alblasserdam centraal, tijdens de nieuwe Innovatietafel ‘Bereikbaarheid’, een initiatief vanuit Werkgevers Drechtsteden en de Federatie Ondernemersverenigingen. Aan tafel zaten bedrijven die een slimme bijdrage kunnen en willen leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio, waaronder de aanleg van infrastructuur. Betrokkenheid en actief meedenken bij onze regionale bereikbaarheid staat daarbij centraal.

Collectief van aannemers bij elkaar brengen
Als het gaat om de regio Drechtsteden bereikbaar houden, staan we met elkaar voor een grote opgave. De komende jaren moet er flink geïnvesteerd worden in het verbeteren van de doorstroming, de fietsinfrastructuur, regionale hubs en het vervoer over water en spoor. Werkgevers Drechtsteden maakt zich er hard voor dat de investeringen zoveel mogelijk lokaal en slim worden gedaan en worden uitgevoerd door een collectief van regionale aannemers. KWS, Boskalis en Blue Amigo zijn al aan tafel geschoven. En we zijn op zoek naar meer deelnemers.

Werkgevers Drechtsteden: “Met onze innovatietafel aanpak willen én kunnen we het samen slimmer aanpakken in de regio. De innovatietafel brengt ondernemers en stakeholders bij elkaar. De partijen kunnen zo concreet en resultaatgericht met elkaar aan de slag. Wie heeft welk specialisme? Hoe werken we duurzaam en met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot? Door het werk slimmer uit te wisselen en te verdelen, worden er lokaal meer kansen gecreëerd en initiatieven van de grond getrokken.”

Aanmelden voor innovatietafel 28 maart
De Innovatietafel Bereikbaarheid is toegankelijk voor alle bedrijven uit de regio Drechtsteden. Dus ben je ondernemer uit de regio en wil je als bedrijf een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid alsmede het aanleggen van infrastructuur? Meld je dan aan voor de volgende bijeenkomst, donderdag 28 maart om 10.00 uur. Iedereen die duidelijk aan kan geven wat hij of zij komt halen en brengen is welkom.

Wil je meer informatie of je aanmelden voor de bijeenkomst? Stuur een e-mail naar office@werkgeversdrechtsteden.nl

Innovatietafels
Werkgevers Drechtsteden past het concept ‘innovatietafels’ al jaren succesvol toe. Innovatietafels zijn een werkwijze om initiatieven die groter zijn dan één ondernemer van de grond te trekken. Het is ontstaan vanuit de gedachte dat er behoefte is om te sturen op concrete, daadkrachtige vernieuwing en vooruitgang met het ondernemersbelang centraal.