Maak kennis met Reineke de Vries van Dordt Onderneemt

Geplaatst op 7 juli 2022

Even voorstellen… Reineke de Vries
Heb jij al kennis gemaakt met de accountmanagers van Dordt Onderneemt? Zij zijn er voor alle ondernemers in Dordrecht en voor ondernemers die zich in Dordrecht willen vestigen. Maar bij welke accountmanager kan jij het beste terecht met jouw vraag? Wij stellen ze graag afzonderlijk aan je voor. Deze week stellen we 5 vragen aan Reineke de Vries.

Voor welke branches ben jij verantwoordelijk? En hoe kunnen ondernemers bij jou terecht?
Als accountmanager ben ik verantwoordelijk voor de branches horeca en detailhandel. De meeste van deze ondernemingen zijn gevestigd in de binnenstad, maar ook in de wijken hebben deze branches een belangrijke functie. Ik ben dan ook trots op het mooie aanbod dat wij in onze stad hebben. Ondernemers kunnen mij benaderen voor vragen of het maken van een afspraak via e-mail, telefonisch of WhatsApp. Mijn contactgegevens kun je vinden op www.dordtonderneemt.nl. Je kunt mij natuurlijk ook altijd aanspreken op bijeenkomsten voor ondernemers.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?
Gelukkig heb ik een zeer afwisselende baan. Op sommige dagen ben ik veel achter de schermen bezig om ondernemersvragen intern te begeleiden. Daarnaast overleg ik vaak met mijn collega’s van de vakafdelingen over beleid, projecten en ontwikkelingen. Daarbij is mijn rol om de belangen van de ondernemers voor het voetlicht te brengen. Maar het leukste vind ik toch de contacten met de ondernemers zelf. Dat kan tijdens een bedrijfsbezoek zijn, maar ook gesprekken met ondernemers over hun bedrijf of bepaalde thema’s. Daarbij staat de samenwerking tussen de ondernemers en gemeente centraal. Door de korte lijntjes tussen gemeente, ondernemers en andere partijen kunnen we snel schakelen als er nieuwe ontwikkelingen zijn waar we ons gezamenlijk voor in kunnen zetten. Denk bijvoorbeeld aan het Horeca Overleg Platform, de adviesraad voor de detailhandel, de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen en natuurlijk de afstemming met de POBD. En natuurlijk ga ik ook regelmatig naar netwerkbijeenkomsten, om met ondernemers, maar ook met collega’s van andere binnensteden ervaringen uit te wisselen.

Wat is je laatste succesverhaal?
Het klinkt misschien raar, maar juist in de coronatijd is gebleken hoe waardevol de nauwe contacten met de ondernemers zijn. Daardoor hebben we snel kunnen schakelen en een aantal zaken kunnen realiseren die we normaal nooit zo snel voor elkaar hadden gekregen. Ondernemers dachten proactief mee over maatregelen waarbij de gemeente hen kon ondersteunen. Zo hebben we een aantal keren de winkeltijden kunnen verruimen, de verkeerssituatie aangepast zodat de horeca kon laten afhalen en bezorgen en hebben we trainingen en ondersteuning kunnen aanbieden.
Sommige tijdelijke maatregelen hebben nu zelfs een permanent karakter gekregen, zoals de terrasuitbreiding. We zijn nu bezig om een kwaliteitsslag te maken, zodat een aantal terrassen in de toekomst ook veilig op de rijbaan kunnen blijven staan. Ik ben trots op de flexibiliteit en de veerkracht van de ondernemers tijdens de coronatijd en dat ze nu vol enthousiasme verder gaan om er weer bovenop te komen. Ik ben blij dat ik hieraan een bijdrage heb kunnen leveren.

Welk advies zou jij (startende) ondernemers willen meegeven?
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder!” Zoek daarom de samenwerking met andere ondernemers in je omgeving of binnen de branche, maar zoek ook de samenwerking met de gemeente op. Daar kun je als ondernemer zelf veel belang bij hebben. Zo kun je meepraten over bepaalde ontwikkelingen door je aan te sluiten bij een ondernemersvereniging of werkgroepen. Maar denk ook aan het gezamenlijk aanbieden van diensten en producten. “Koop lokaal” geldt niet alleen voor bewoners, maar ook voor ondernemers. Gelukkig zien we ook steeds meer (jonge) ondernemers met vernieuwende ideeën die zich graag inzetten voor hun stad of onderling de samenwerking opzoeken.

Hoe zie jij Dordrecht over 5 jaar? Wat zijn je ambities voor de stad met betrekking tot ondernemen?
Ik denk dat we de afgelopen jaren al veel samen hebben bereikt in de stad. Maar stilstand is achteruitgang als het gaat om winkelgebieden, dus we moeten blijven vernieuwen. We hebben het afgelopen jaar een mooi toekomstbeeld voor de binnenstad opgesteld. Dit gaan we uitvoeren zodat de binnenstad nog levendiger en gastvrijer wordt. Mijn ambitie hierin is het verbeteren van het ondernemersklimaat, zodat we het aanbod van horeca en detailhandel kunnen versterken. Dat kan door het verbeteren van de dienstverlening vanuit de gemeente, maar ook door het versterken van de samenwerking met ondernemers en eigenaren. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de binnenstad, maar voor elke ondernemer in Dordrecht!
Voor al je vragen als ondernemer staat het team Dordt onderneemt van de Gemeente Dordrecht voor je klaar. Klik hier voor meer informatie.