Meerderheid ondernemers kan gestegen kosten niet doorberekenen

Geplaatst op 27 juni 2023

Ongeveer driekwart van de bedrijven kan de hogere kosten voor onder andere grondstoffen, energie en lonen niet (volledig) doorberekenen aan hun klanten. Dit bleek uit een enquête onder ondernemers van het CBS in samenwerking met MKB-Nederland en VNO-NCW. De meest voorkomende reden van ondernemers is een verwachte verslechtering van hun concurrentiepositie. Zeker 5 procent geeft aan een problematische schuldenlast te hebben.

Een kwart van de ondernemers geeft aan de gestegen kosten niet te kunnen doorberekenen omdat prijzen of prijsstijgingen vastgelegd zijn in contracten. Zo’n 20 procent rekent de kosten niet door, omdat ze door de concurrentie verwachten minder te verkopen. Veel ondernemers zien hun kosten stijgen door de hogere prijzen voor energie en grondstoffen, met als grootste oorzaak de oorlog in Oekraïne. Voor deze ondernemers lopen de loon- en rentekosten ook al een ruime tijd op.

Schuldenlast
Voor het grootste deel ligt de schuldenlast lager of even hoog als vorig jaar. Maar voor ruim 5 procent van de bedrijven is de schuld wel problematisch. Dit probleem zien we met name in de horeca (13 procent) en overige dienstverlening (10 procent). Dit past sterk in het beeld dat veel ondernemers in die sectoren erg geraakt zijn door corona en nog veel schulden moten aflossen.

Balans bewaren
Ook wordt in de cijfers gezien dat bij veel bedrijven de omzet wel toeneemt, maar de winst achterblijft. Het is zorgelijk om te zien dat ondernemers voor vijfde kwartaal op rij een daling van winstgevendheid rapporteren. Balans is hierbij enorm belangrijk. Waar de lonen omhoog kunnen, moet dat ook en is dat maatwerk. Maar we moeten oppassen dat we niet onbedoeld inflatie blijven aanjagen.

Bron: MKB-Nederland