Misvattingen over verzekeringen

Geplaatst op 18 november 2022

Ken je dat? Er is schade gemaakt en je denkt dat de verzekering het dekt, maar de verzekering betaalt niets. De gemaakte schade bleek onder beroepsaansprakelijkheid te vallen in plaats van onder bedrijfsaansprakelijkheid. Wij vertellen je alles over misvattingen rondom verzekeringen en wat je kunt doen om alle risico’s te beperken.

Misvatting 1: Ik heb alleen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.
Bij bedrijfsaansprakelijkheid praten we over fysieke schade. Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het om schade als gevolg van een verkeerd advies. Je bent bijvoorbeeld ICT-er en door jouw fout vertraagt de livegang van een website met omzetverlies voor de klant als gevolg.

Misvatting 2: Verzekeringen zijn altijd veel te duur.
De kosten van verzekeringen verschillen per branche en per beroep. De verzekeraar kijkt altijd naar het risico en het aantal claims dat hij kan verwachten. Een groter risico betekent hogere kosten voor de verzekerde. Je kunt premies verlagen door te kiezen voor een hoger eigen risico.

Misvatting 3: Mijn rechtsbijstandsverzekering beschermt tegen kosten bij juridische problemen.
Een zakelijke rechtsbijstandsverzekering betaalt de kosten voor rechtsbijstand door een adviseur of advocaat, maar niet het bedrag van de schade. Voor schade zit je goed met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Misvatting 4: Ik ben privé goed verzekerd, dus ik verzeker mijn bedrijf niet.
Je bedrijfsinboedel, zoals een laptop, een telefoon voor de zaak en andere bedrijfsmiddelen vallen niet onder je privé inboedelverzekering. Hier sluit je een bedrijfsinventarisverzekering voor af.

Misvatting 5: Ik heb een bv en ben dus niet hoofdelijk aansprakelijk.
Een besloten vennootschap (bv) is een rechtspersoon. Je bent dan in principe niet hoofdelijk aansprakelijk (dus je bent niet aansprakelijk op je privévermogen). Als je bv financiële schade moet betalen, is voor jou mogelijk toch minder geld beschikbaar als inkomen uit de bv. Je kunt wel persoonlijk aansprakelijk zijn als er sprake is van onbehoorlijk bestuur (bijvoorbeeld het te laat afgeven van de jaarrekening).

Misvatting 6: Met goede algemene voorwaarden sluit ik alle risico’s uit.
Je kunt met algemene voorwaarden veel risico’s beperken, maar helemaal uitsluiten kan niet. Niet alle situaties kun je voorzien in de algemene voorwaarden. Verzekeringen vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden. Laat de algemene voorwaarden wel altijd controleren door een jurist.

Misvatting 7: Ik werk in mijn eentje thuis op mijn zolderkamer en loop geen risico.
Ongeacht waar je werkt, je loopt altijd risico. Als je tijdelijk of permanent niet voor je bedrijf kunt werken door welke situatie dan ook, zorg dan dat je voor een inkomen een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten.

Misvatting 8: Verplichte werknemersverzekeringen dekken risico’s voor mijn personeel.
Via de verplichte werknemersverzekering zijn je medewerkers beschermd, als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Als werkgever kun je medewerkers aanvullend verzekeren. Een verzuimverzekering dekt de kosten van een zieke medewerker. Een collectieve ongevallenverzekering is een financiële vergoeding bij overlijden of invalide raken van een werknemer door een ongeval tijdens werk of tijdens woon-werkverkeer. Een nabestaandenverzekering compenseert een groot deel van het inkomen van je werknemer bij overlijden. Je zorgt dus ook voor een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde.

Misvatting 9: Ik heb in loondienst pensioen opgebouwd, als zelfstandige hoeft dat dan niet.
Dit hangt volledig af van hoeveel pensioen je opbouwde tijdens loondienst. Hoe langer je als zelfstandige aan het werk bent, hoe belangrijker om te checken wat nodig is.

Lees hier het volledige artikel en doe hier de KVK Verzekeringscheck.