Nieuw op WeDo: TOM Zorggroep

Geplaatst op 13 april 2023

“Traject op Maat, omdat iedereen uniek is.”

TOM Zorggroep biedt specialistische ambulante begeleiding aan jongeren en volwassenen die vastlopen op verschillende leefgebieden. TOM Zorggroep denkt buiten de kaders en wijkt af van de standaard ‘schotten’ binnen de zorg. Niet de beperking, de leeftijd of het gedrag is leidend, maar de mens achter de problematiek.

Ze zijn er ook voor jongeren en volwassenen die door diverse omstandigheden tussen wal en schip zijn beland. Dit zijn met name de mensen die geen aansluiting kunnen vinden in deze snel veranderende en complexe maatschappij.

TOM Zorggroep begeleidt en ondersteunt onder andere met problemen rondom:

  • Financiën
  • Huisvesting
  • School/werk/dagbesteding
  • Verslaving
  • Maatschappelijke participatie
  • Justitie
  • Vrijetijdsbesteding
  • Geestelijke gesteldheid

Het individu staat centraal bij TOM Zorggroep. Er wordt veel waarde gehecht aan het zelfbeschikkingsrecht en de eigenwaarde van mensen. Ieder mens heeft een eigen identiteit met eigen wensen en behoeften. De dienstverlening is gericht op het bevorderen van eigen regie en zelfredzaamheid.

TOM Zorggroep is voor hun doelgroep vaak op zoek naar plekken waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen gaan. Dit kan in de vorm van een snuffelstage of bijvoorbeeld een betaalde baan zijn. Met de juiste match, aandacht en begeleiding kan de doelgroep vaak meer dan zij vooraf zouden inschatten. Ondernemers kunnen dus plekken beschikbaar stellen om deze doelgroep een kans te bieden.

Andersom kan TOM Zorggroep nieuw personeel bieden waarbij er ook een begeleidende rol is weggelegd voor het team van TOM Zorggroep. Zij kunnen begeleiden op de werkplek en in het contact tussen werkgever en werknemer. Ze zijn altijd bereikbaar om tips en tricks te bieden aan ondernemers over omgang en bejegening met specifieke doelgroepen. Vanuit de expertise en ervaring kunnen zij handvatten voor een passende basishouding en aanpak bieden.

Meer weten? Kijk eens op de website van TOM Zorggroep.