Nieuwe pensioenwet

Geplaatst op 16 januari 2024

Op 1 juli 2023 is er een nieuw pensioenstelsel ingegaan. Dit is een aanvulling op de Algemene Ouderdomswet (AOW), het basispensioen dat gepensioneerden krijgen van de overheid. Door deze nieuwe pensioenwet moeten werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders opnieuw met elkaar om tafel om nieuwe afspraken te maken. Is jouw bedrijf niet aangesloten bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), dan is het noodzakelijk dat je in actie komt. 

Aangesloten bij een cao
Vakbonden en pensioenuitvoerders maken de afspraken voor het nieuwe pensioenstelsel. Als jij aangesloten zit bij een cao, hoef je nog geen actie te ondernemen. Je werknemers ontvangen informatie over de nieuwe afspraken en afhankelijk daarvan weet je welke rol jij daarin hebt. 

Niet aangesloten bij een cao
Als jij niet aangesloten bent bij een cao, moet je zelf afspraken gaan maken met je medewerkers en pensioenuitvoerder. Zonder cao moet je zelf gaan nadenken hoe de uitvoerder de premie gaat beleggen of dat je gaat voor een overgangsregeling. 

Overgangsregeling
Bepaal samen met je personeelsvertegenwoordigers of ondernemingsraad of je medewerkers direct gebruik gaan maken van de nieuwe pensioenafspraken of dat jullie gebruik gaan maken van de overgangsregeling. Hiermee wordt bedoeld dat de oude pensioenafspraken gelden voor je huidige medewerkers. Bij medewerkers die nieuw in dienst komen, gelden de nieuwe pensioenafspraken.

Beleggen 
Over de pensioenregeling moet je ook goed nadenken, denk dan aan welk bedrag van de premie je inhoudt op loon en hoeveel premie de pensioenuitvoerder gaat beleggen. Bespreek ook hoeveel risico hij mag nemen bij het beleggen, je kan dan rekening houden met de leeftijd van je medewerkers. 

Veranderingen voor de medewerkers
Door het nieuwe pensioenstelsel fluctueert de pensioenuitkering mee met de economische ontwikkelingen. Bij gunstige economische omstandigheden stijgt het pensioen mee, terwijl het bij minder gunstige omstandigheden daalt. Er worden op deze manier maatregelen getroffen om te voorkomen dat de pensioenuitkeringen te sterk afnemen. 

Elk jaar krijgen je werknemers een overzicht van de beleggingsresultaten, hierin staat wat dit naar verwachting betekent voor de hoogte van hun pensioenuitkering. Pensioenuitvoerders mogen geen beloftes meer doen over de hoogte van de uitkering op lange termijn. 

Elke werknemer heeft zijn eigen individuele pensioenpot, waardoor het gemakkelijk is om te zien hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd. Dit moet een einde maken aan werknemers die meerdere potjes hebben, vanwege de opbouw bij verschillende werkgevers en uitvoerders. 

Naast het pensioen voor jouw werknemers is het raadzaam om ook aandacht te besteden aan je eigen pensioen. 

Lees het gehele artikel van de KVK hier