Nieuwe waardevolle samenwerking in Dordrecht

Geplaatst op 22 februari 2024

De gemeente Dordrecht en het Ondernemersfonds hebben 9 februari jl. het convenant ondernemersfonds getekend. Winkels, kantoren en bedrijfspanden, onderwijsgebouwen, praktijkruimtes, ziekenhuizen, agrarische panden, sportkantines, musea en cultuurpodia dragen allemaal bij. Door meer onderlinge samenwerkingen, creëren we betere netwerkvorming en meer kennisuitwisseling. 

Het Ondernemersfonds biedt financiële ondersteuning voor diverse activiteiten die de kwaliteit van het bedrijfsklimaat bevorderen. Hieronder vallen onder andere de beveiliging van bedrijventerreinen, het bevorderen van binnensteden en winkelgebieden, programma’s ter ondersteuning van de lokale arbeidsmarkt en samenwerking met het onderwijs, het stimuleren van de wijkeconomie, het verduurzamen en vergroenen van de omgeving, en actief parkmanagement op bedrijventerreinen.

Voorzitter Pieter van den Brink kijkt uit naar het Ondernemersfonds: “Met het Ondernemersfonds Dordrecht worden de krachten van zowel alle ondernemers als de gemeente op een veel krachtigere wijze gebundeld dan voorheen. Dit zal resulteren in een betere samenwerking, waardoor het ondernemersklimaat in Dordrecht nog aantrekkelijker wordt. Uiteindelijk zal dit sterke economische fundament ook ten goede komen aan alle inwoners van de stad.”

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Dordrecht besloten tot de oprichting van het Ondernemersfonds en de verhoging van de Onroerendzaakbelasting (OZB) voor alle gebruikers en eigenaren van een niet-woning. Dit betekent dat niet alleen winkels, kantoren en bedrijfspanden, maar ook onderwijsgebouwen, praktijkruimtes, ziekenhuizen, agrarische panden, sportkantines, musea en cultuurpodia financieel zullen bijdragen.

Lees het gehele artikel van RTV Dordrecht hier.