Omgaan met onvoorziene omstandigheden

Geplaatst op 9 mei 2023

Risico’s horen bij ondernemen, maar sommige gebeurtenissen zijn zo onverwacht dat je je er niet op kunt voorbereiden. Stormschade, overstroming, een pandemie die de wereldhandel verstoort of een langdurige wegafsluiting. Je hebt er geen invloed op. Hoe ga je om met de kosten van plotselinge schade? Wij nemen je mee.

Onvoorziene omstandigheden

De kwetsbaarheid van onvoorziene omstandigheden verschilt per branche. Zo is de toeristenbranche gevoelig voor terrorisme, vluchtelingenproblematiek en virusuitbraken. En kunnen ineens de bestedingen bij het mkb in een plaats sterk dalen door de sluiting van een groot bedrijf dat veel klanten opleverde.

Een wendbaar bedrijf

Met een wendbaar bedrijf reageer je snel op veranderingen. Je past in onverwachte situaties snel je activiteiten aan door een deel van je personeel tijdelijk in te huren of kostbare machines te leasen in plaats van kopen. Ben je echt afhankelijk van één grote klant of leverancier? Bedenk hoe je je bedrijf kunt aanpassen als deze partner wegvalt.

Wie vergoedt de schade?

Heb je te maken met een korte stroomstoring of is de straat voor een korte tijd niet toegankelijk? Dan heb je te maken met het normale maatschappelijk risico. Wat dit risico inhoudt staat in de voorwaarden van je verzekering. Iedereen heeft wel eens met zo’n situatie te maken, daarom betaal je de schade zelf.

Valt de situatie buiten dit normale maatschappelijke risico? Dan kun je gebruikmaken van je schadeverzekering of regelingen van de overheid.

Vandalisme en terrorisme
Bij vandalisme, rellen en opstootjes verschilt het per verzekeraar of de schade wel of niet wordt vergoed. Kijk in je polis om te bevestigen of dit wordt gedekt.

Voor doelgerichte aanslagen, terrorisme, is in 2003 door Nederlandse verzekeraars een herverzekeringsmaatschappij voor terrorismeschades opgericht. Controleer ook hier in je polis of jouw verzekeraar hier gebruik van maakt.

Bij gewapende conflicten, opstand of een burgeroorlog mogen verzekeraars wettelijk geen verzekering aanbieden. Hiervoor moet de overheid de getroffenen helpen.

Minder werk door ramp of maatregelen overheid
Als je bedrijf als gevolg van een ramp tenminste twee weken minder werk heeft kun je een regeling voor werktijdverkorting aanvragen. Dit kan bij een brand of overstroming. De werktijdverkorting werd uitgebreid in de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) toen de overheid bedrijven verplichtte langdurig te sluiten tijdens de corona-uitbraak.

Bij heftige weersomstandigheden, zoals de overstromingen in Limburg in 2021, heb je mogelijk materiële schade. Je verzekeraar vergoedt de schade niet altijd. Als de overheid de situatie tot een ramp verklaart, dan biedt de overheid financiële steun.

Omzetverlies door werkzaamheden in de omgeving
Is je bedrijf minder goed bereikbaar door werkzaamheden in je omgeving? Dan kunnen de gevolgen hiervan onbewust groot zijn: minder klanten, omzetverlies en hogere kosten. Deze schade hoef je niet altijd zelf te betalen. Mogelijk kun je gebruikmaken van nadeelcompensatie.

Nadeelcompensatie
Dit is een vergoeding voor buitengewone schade als gevolg van werkzaamheden van de gemeente, provincie, waterschap of Rijk. De instantie die verantwoordelijk is, betaalt de nadeelcompensatie.

Wel gelden er eisen voor de nadeelcompensatie:

  • Er is een verband tussen de schade en het handelen van de overheid.
  • Je kon de schade niet voorzien.
  • De schade is onevenredig, oftewel groter dan het normaal maatschappelijk risico.
  • De schade is niet op andere wijze vergoed.

Heb je recht op de nadeelcompensatie? Dien dan een verzoek om schadevergoeding in bij de betreffende instantie die verantwoordelijk is. Deze bepaalt de hoogte van de vergoeding. Wil je zelf een bedrijf starten? Zoek dan vooraf uit welke plannen de gemeente of andere instanties hebben met de omgeving. Als er mogelijk plannen zijn, bedenk dan goed of je op die locatie wil gaan starten.

Lees voor meer informatie en bijzondere gevallen verder via de link van de KVK.