Omgaan met opgespaarde verlofuren

Geplaatst op 17 mei 2022

Veel werknemers zijn in de afgelopen jaren zuinig geweest met hun vakantiedagen. Er komt een moment dat je werknemers hun opgespaarde uren willen opnemen. Maar in combinatie met aanhoudend personeelstekort kan dat zorgen voor een krappe vakantieplanning. Hoe ga je als werkgever om met deze situatie?

Rechten en plichten
Als werkgever moet je rekening houden met een aantal rechten van het personeel rondom verlofuren. Zo heeft de werknemer in principe het recht om dagen op te nemen op de momenten dat hij dat wil. Maar er zijn wel uitzonderingen voor bijzondere situaties.

Een werknemer mag vakantie opnemen, tenzij er een belangrijke redenen zijn om dit af te keuren. Bijvoorbeeld als het bedrijf daardoor stil komt te staan. In deze unieke situatie kun je duidelijk maken dat niet iedereen tegelijk met vakantie kan. Je werknemer mag zijn vrije dagen wel op een ander moment opnemen.

Met het grote aantal opgespaarde vakantiedagen is er een kans dat werknemers die dagen niet op kunnen maken. Ook daar zijn rechten en plichten aan verbonden. Je moet je medewerkers eraan herinneren dat de wettelijke dagen op een bepaald moment vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas na vijf jaar. Zorg er daarom voor dat je werknemers eerst de wettelijke vakantiedagen opmaken en daarna pas de bovenwettelijke.

Klik hier en lees het hele artikel.