Onderwijs, bedrijfsleven en overheid zorgen voor versnelling energietransitie in de regio Drechtsteden

Geplaatst op 3 maart 2023

In de Drechtsteden hebben we de ambitie én de kaarten in handen om snel grote stappen te maken in de energietransitie. Naast een Regionale Energie Strategie hebben we een actief bedrijfsleven, dat werkt aan innovaties op het gebied van onder meer waterstof en energieopslag. Een belangrijke vertragende factor is het gebrek aan voldoende opgeleide vakmensen. Om deze reden speelt het (beroeps)onderwijs een belangrijke rol.

Afgelopen 22 februari zetten een groot aantal partijen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven tijdens een bijeenkomst in de Duurzaamheidsfabriek hun handtekening onder een plan om bestaande initiatieven en samenwerkingen op dit gebied te verbinden en op te schalen om zo de uitvoering van de energiestrategie in de regio te versnellen en te versterken.

Opleiden voor nu en morgenw
De bijeenkomst werd geïnitieerd door de Duurzaamheidsfabriek en het Da Vinci College. Het ging onder meer om vernieuwende onderwijsconcepten. Volgens Henrik Stevens, voorzitter van het college van bestuur van het Da Vinci College, zijn samenwerkingen met het bedrijfsleven cruciaal voor hoogwaardig beroepsonderwijs dat structureel aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt. Deze samenwerkingen worden publiek-private samenwerkingen (PPS) genoemd.

Naast de Beroepentuin en projecten als Green Engine Technology en Data Value Drechtsteden is de Duurzaamheidsfabriek zelf ook een voorbeeld van een succesvolle PPS. Juist de combinatie van leren, werken en innoveren is cruciaal voor technologische ontwikkelingen in de energietransitie. Het onderwijs speelt om deze reden een belangrijke rol om de juiste vakmensen op te leiden voor de beroepen van nu en morgen.

Sociale innovatie
Een belangrijk onderdeel van het plan, is het versterken en deelbaar maken van de concepten. Op deze manier hoeven andere PPS’en, zelfs buiten de regio, niet opnieuw het wiel uit te vinden. Een sociaal component in het plan streeft ernaar om mensen die nu niet werken een kans te geven en snel en laagdrempelig aan de slag te kunnen laten gaan. Er zijn korte opleidingen ontwikkeld, zodat iedereen binnen tien weken aan het werk kan, met certificaat en baangarantie. Op deze manier wordt niet alleen de energietransitie versneld, maar wordt ook de arbeidsparticipatie en de welvaart van wijken verhoogd.

Lees hier het volledige artikel van de Duurzaamheidsfabriek.