Onderzoek naar voorzieningen voor de scheepvaart in regio Drechtsteden

Geplaatst op 24 januari 2023

Panteia voert in opdracht van Smart Delta Drechtsteden een onderzoek uit naar de voorzieningen voor de binnenvaart en recreatievaart in de deelnemende gemeenten. Een onderdeel van dit onderzoek is een enquête onder gebruikers. Hierin moet vooral duidelijk worden wat zij vinden van de kwantiteit en kwaliteit.

De aanleiding
Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de regio Drechtsteden wonen. Onderdeel hiervan zijn de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Voor al deze gemeenten is een passende maritieme infrastructuur met bijbehorende voorzieningen belangrijk. Je kunt hierbij denken aan afmeerplaatsen, bunkervoorzieningen, laadinfrastructuren, auto-afzetplaatsen, watertappunten en huishoudelijke afvalpunten.

Onderzoek gericht op binnen- en recreatievaart
Om deze reden is opdracht gegeven tot het onderzoek naar de huidige infrastructuur en het functioneren ervan. Hier wordt direct ook een eerste scan gedaan naar mogelijkheden voor de verbeteringen. Het onderzoek zal een bouwsteen zijn voor een regionale visie op de infrastructuur voor vaarweggebruikers.

Voor de enquête zijn er twee doelgroepen: de binnenvaart en de recreatievaart.

Vul hier de enquête in voor de binnenvaart.
Vul hier de enquête in voor de recreatievaart.