Opdracht geannuleerd, wie betaalt dat?

Geplaatst op 26 oktober 2022

Afspraken kunnen door onvoorziene omstandigheden niet doorgaan. Dat is vervelend voor jou en vaak ook voor de andere partij. Met name als het om veel geld gaat. Heb je recht op een deel van de gemaakte kosten of kun je ander afspraken maken? Wij geven je antwoorden op vier veelgestelde vragen.

Wat zegt de wet?
In de wet staat dat de afspraken die je met elkaar maakt leidend zijn. Je hebt dus eigenlijk alleen recht op een vergoeding als je daar samen van tevoren afspraken over hebt gemaakt. Kijk daarom samen met de andere partij in het contract welke afspraken zijn gemaakt en welke (algemene) voorwaarden bij deze opdracht gelden.

Wat zijn algemene voorwaarden?
Algemene voorwaarden zijn regels die gelden bij een overeenkomst. Deze regels geven je duidelijkheid over de rechten en plichten van de opdrachtgever én de opdrachtnemer. In de meeste gevallen gaat het over betalingen, garantie en aansprakelijkheid. Deze voorwaarden staan in de overeenkomst of in een bijlage, ook wel ‘de kleine lettertjes’ genoemd. Deze bijlage maakt alleen deel uit van de overeenkomst als ernaar wordt verwezen en als deze bekend is bij de contractspartij vóór het ondertekenen van de overeenkomst.

Wat mag niet?
De algemene voorwaarden bieden duidelijkheid en zekerheid voor beide partijen. Je mag daarom tijdens de looptijd van een contract geen eenzijdige veranderingen aanbrengen.

Wat mag wel?
Je mag altijd samen de algemene voorwaarden opzijleggen. Probeer en dan met elkaar uit te komen. Hierbij moet je ook denken aan de lange termijnrelatie. Mogelijke oplossingen zijn het aanbieden van vouchers of het leveren van een alternatief product of dienst.

Kom je er echt niet uit met elkaar? Dan kun je juridische hulp vragen bij verschillende personen en instanties.

Lees hier het volledige artikel. In dit artikel lees je ook drie verhalen van ondernemers die met een annulering te maken kregen.