Oprichting Ondernemersfonds

Geplaatst op 16 oktober 2023

Vanaf 2024 wordt het voor Dordtse ondernemers eenvoudiger om gezamenlijke initiatieven te ondernemen met betrekking tot een veilige en schone omgeving, toegankelijkheid, promotie en andere relevante kwesties. Deze initiatieven kunnen gefinancierd worden vanuit het Ondernemersfonds, waarbij de ondernemers zelf in elk specifiek gebied gezamenlijk beslissen over de besteding ervan. De gemeenteraad besluit voor het einde van het jaar over de verhoging van de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen, die dit alles mogelijk moeten maken. 

De gemeente hecht veel waarde aan de mogelijkheid voor ondernemers om gezamenlijke initiatieven te ontplooien waarvoor zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Daarom faciliteert de gemeente de totstandkoming van een Ondernemersfonds. Volgens Chris van Benschop, de wethouder Arbeidsmarkt & Economie, is een stadsbreed Ondernemersfonds heel waardevol om de samenwerking tussen ondernemers in Dordrecht te vergroten. Dit fonds geeft zowel de profit- als non-profitsectoren meer vermogen en stelt hen in staat om als partner van de gemeente te werken aan het verbeteren van het economische klimaat in Dordrecht.

Bevorderen vestigingsklimaat
Met het Ondernemersfonds kunnen allerlei activiteiten worden bekostigd die het vestigingsklimaat bevorderen. Denk hierbij aan beveiliging van bedrijventerreinen, de promotie van de binnenstad en wijkwinkelcentra, programma’s ter ondersteuning van de lokale arbeidsmarkt, de uitwisseling met het onderwijs en de verduurzaming en vergroening van de bedrijventerreinen. Enkele bedrijventerreinen in Dordrecht hebben al kennisgemaakt met een vergelijkbare samenwerkingsstructuur. Het doel is om deze aanpak uit te breiden naar alle werkgebieden op het Eiland van Dordrecht door middel van het Ondernemersfonds.

Het Ondernemersfonds biedt mogelijkheden voor meer onderlinge samenwerking, betere netwerken en meer kennisuitwisseling. Alle gebruikers en eigenaren van onroerend goed (uitgezonderd woningen) betalen mee aan het Ondernemersfonds. Alle extra opbrengst vanuit de opslag onroerendezaakbelasting vloeit terug naar het Ondernemersfonds. 

Oprichting Ondernemersfonds
Vanaf 1 januari 2024 is de bedoeling dat het Ondernemersfonds wordt opgericht. Dit gaat alleen lukken als de gemeenteraad nog voor het einde van het jaar besluit over de oprichting van het fonds en of de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen hiervoor verhoogd kan worden. Als het Ondernemersfonds eenmaal opgericht is, kunnen ondernemers en eigenaren van het vastgoed zelf verder aan de slag om de organisatiestructuur en activiteitenplanning met elkaar verder vorm te geven. 

Lees hier het volledige artikel.