Pensioen opbouwen

Geplaatst op 4 november 2022

De meeste ondernemers bouwen niet automatisch pensioen op. Je moet zelf maatregelen nemen voor een financieel onbezorgde oude dag. Maar welke opties zijn er voor jouw pensioen?

De basisverzekering voor je pensioen is de Algemene Ouderdomswet (AOW). Iedereen die in Nederland woont of werkt is hier automatisch voor verzekerd. Ook als je geen inkomen hebt, bouw je AOW op. De uitkering start in de maand nadat je jouw pensioenleeftijd hebt bereikt.

Pensioensleeftijd

In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden. In 2023 wordt dat 66 jaar en 10 maanden. Vanaf 2024 is de pensioensleeftijd 67 jaar en wordt de pensioengerechtigde leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting.

Aanvullende voorzieningen

De AOW-uitkering geeft je een basisinkomen zodra je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Een aanvulling op de AOW komt soms uit pensioenfondsen. En natuurlijk kun je ook zelf pensioen regelen.

Pensioenfondsen soms verplicht
In sommige beroepsgroepen of bedrijfstakken is het verplicht om deel te nemen aan een pensioenregeling. De feitelijke werkzaamheden van je onderneming zijn hiervoor bepalend. Je moet je wel zelf aanmelden bij het pensioenfonds.

Zzp-pensioen
Als zzp’er kun je deelnemen aan speciale vrijwillige regelingen voor zzp-pensioen.

Voortzetting pensioenregeling uit loondienst
Start je vanuit loondienst? Dan kun je soms de pensioenregeling van je ‘oude’ werkgever vrijwillig voortzetten. Je betaalt in dit geval zelf de volledige pensioenpremie. Deze is 10 jaar fiscaal aftrekbaar. De aanvraag kun je indienen zo lang je nog in dienst ben en onder de pensioenregeling valt.

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
Wil je pensioen opbouwen zonder geld uit je onderneming te halen? Dan kun je een deel van de winst reserveren voor een FOR. Je betaalt over dat deel van de winst later pas belasting. Op Prinsjesdag 2022 is bekend gemaakt dat je vanaf 2023 de FOR niet meer verder kunt opbouwen. De eerder opgebouwde FOR-reserves blijven staan en worden afgewikkeld volgens de oude regels.

Lijfrente en banksparen
Je kunt je pensioen ook regelen met lijfrente. Je betaalt periodiek een bedrag of je stort een bedrag ineens bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. Deze inleg is tot een bepaald bedrag aftrekbaar.

Met deze inleg bouw je kapitaal op om straks een lijfrente te kopen. Er zijn meerdere soorten lijfrentes. Welke voor jou het meest geschikt is, hangt af van jouw persoonlijke wensen en omstandigheden. De uitkeringen uit de lijfrente worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Deze belasting wordt ingehouden bij de uitkering.

Zelf voor je pensioen sparen
Uiteraard kun je ook zelf sparen of beleggen voor je pensioen. Het vermogen dat je dan opbouwt is voor de inkomstenbelasting belast in box 3. Een deel van je vermogen is vrijgesteld van belasting. Een voordeel is dat je geld niet vaststaat.

Lees hier het volledige artikel.