Positief advies accreditatie Culinary Professional

Geplaatst op 16 februari 2022

Eind augustus 2020 is een pilotgroep ambitieuze studenten van start gegaan met de opleiding Culinary Professional. Tijdens deze unieke opleiding, die gerealiseerd is door HBO Drechtsteden en MBO College Centrum (ROC van Amsterdam), verdiept de student zijn of haar kennis op het gebied van koken en verbreedt de kennis als het gaat om het ontwikkelen van culinaire concepten.

Er is door de onderwijsinstellingen hard gewerkt aan het erkenningsproces (accreditatie) van de opleiding met als doel het realiseren van een Associate Degree (AD). Een accreditatie is hét keurmerk voor hoger onderwijs en de kwaliteit wordt geborgd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Onlangs heeft het visitatiepanel van de NVAO de opleiding beoordeeld. Op basis van haar bevindingen bezorgt ze aan het NVAO-bestuur een positief advies. Aansluitend zet het NVAO-bestuur dit advies om in een besluit.  De verwachting is dat de accreditatie over twee maanden officieel wordt bekrachtigd, waarmee de opleiding Culinary Professional zich officieel een AD-opleiding mag noemen.

Unieke opleiding
Vanuit MBO College Centrum van het ROC van Amsterdam spreekt directievoorzitter Elvire Biegel over een doorbraak: “Deze AD gaat over gelijke kansen en over de behoefte en erkenning van verdiepend vakmanschap in onze maatschappij. Echt een doorbraak!”. Directeur HBO Drechtsteden Jessica van den Bosch vult aan: “Deze opleiding dicht het gat tussen mbo en hbo. Mbo-studenten, maar zeker ook werkenden, die nu al bezig zijn met het koksvak kunnen tijdens deze opleiding hun talenten inzetten en zichzelf naar een hoger niveau tillen”.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Jojanneke van Opdorp – Emmerzaal, communicatieadviseur HBO Drechtsteden via 06 48 27 84 34 | jvanopdorp@hbodrechtsteden.nl.

Over HBO Drechtsteden
HBO Drechtsteden is voortgekomen uit het ROC Da Vinci College te Dordrecht. Het is een particuliere instelling voor hoger beroepsonderwijs en is actief op het gebied van techniek & ICT, management & ondernemerschap en mens, gedrag & zorg. HBO Drechtsteden biedt Associate Degrees, bachelor- en post-bacheloropleidingen aan voor studenten en professionals. Om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de beroepspraktijk is er een nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen in de regio en daarbuiten. Meer informatie: www.hbodrechtsteden.nl.