Thematafel: ‘Is Dordrecht een kantorenstad?

Geplaatst op 20 juni 2021

Is Dordrecht een kantorenstad?

De omgeving van het Dordtse station is volop in ontwikkeling. Denk alleen al aan het toekomstige Huis van de Stad en Regio op de plek van het voormalige belastingkantoor. Dit nieuwe iconische gebouw gaat plaats bieden aan onder andere het stadskantoor, Dordrecht Marketing, de bibliotheek en de Sociale Dienst Drechtsteden. Dit betekent veel nieuwe kantoorruimte. Het mooiste: een mix van wonen, werken en recreëren in de binnenstad waar 24/7 het licht brandt.

Stadsondernemer Anasha van Tooren organiseert dit jaar voor de Gemeente Dordrecht vanuit de opgave Ondernemende Stad zes thematafels. Tijdens deze tweede thematafel ging ze via zoom met makelaars, investeerders, een architect en ondernemers in gesprek. Onder andere de ambitieuze visie op het stationsgebied (onderdeel van de Mecanoovisie) kwam aan bod, maar ook de Dordtse kantorenmarkt in zijn algemeenheid.

Levendigheid en bereikbaarheid
In het Drechtsteden Ondernemerscentrum (DOC) zaten bij Anasha aan tafel Frank Ponte van Q-makelaars, Hans van Andel van Waltmann Bedrijfshuisvesting en Bert ten Veen van Dordt Onderneemt. Wethouder Maarten Burggraaf was er ook via zoom bij. In zijn welkomstwoord benadrukt hij het belang van goede voorzieningen, passend bij de groei van Dordrecht. Hier hoort een goede bereikbaarheid bij, maar ook de levendigheid van de omgeving. Werknemers willen in hun pauze ook graag ergens lunchen of na werktijd ergens borrelen of winkelen. Volgens de deelnemers is een mix van wonen, werken en recreëren in de binnenstad het ideaalplaatje. Een gebied waar het licht 24/7 brandt.

Ontmoetingsplekken
Waar is behoeft aan in Dordrecht als het om kantoren gaat? Na een jarenlange transformatie van kantoren naar woningen zien de makelaars en investeerders nu een omkering. Er is vraag naar kleinere moderne ruimtes waar jonge gelijkgestemde ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en eventueel samenwerkingen aan kunnen gaan. De Flexizone aan de Kamerling Onnesweg komt voorbij als voorbeeld van een creatieve broedplaats. De oude Van Nellefabriek is ook een mooi voorbeeld, maar iedereen is het erover eens dat we vooral niet andere steden moeten gaan kopiëren. Kies wie je wil zijn en wat je wil zijn.

Booming Dordrecht
Steeds meer vastgoedondernemers van buiten de regio tonen interesse, met name in de karakteristieke oude panden in de binnenstad. Dordt is een onontdekte parel. Het is wel een uitdaging om nu de juiste stappen te zetten om nog meer bedrijven aan te trekken. Wat de rol van de gemeente in dit proces? Ondersteunend door het zorgen voor exposure en acquisitie.

De tijd was te kort om hele concrete conclusies al te trekken. Misschien een keer in een andere stad gaan kijken? Eén ding is zeker: over dit onderwerp zijn we nog niet uitgepraat. En dan is het mooi dat de verbindingen nu gelegd zijn. Dit wordt absoluut vervolgd.