Smart Delta Drechtsteden verlengt MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden

Geplaatst op 19 december 2022

Heb jij, als regionale MKB-onderneming in de maritieme of industriële sector, een vernieuwend idee of pilot en ben je op zoek naar financiering? Dan kun je ook in 2023 beroep doen op subsidie uit het MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden. Met de verlenging van deze subsidieregeling gaat het MKB-Katalysatorfonds het achtste jaar in.

Doel van de subsidieregeling
De subsidieregeling stimuleert en ondersteunt ondernemers bij het invullen van innovatieve ideeën in de eerste fase van productinnovatie op het gebied van duurzaam varen, deltatechnologie en slimme maakindustrie. Het fonds is in het innovatienetwerk van de Smart Delta Drechtsteden ingepast en zal in 2023 nog verder uitgewerkt worden.

Wat zijn de mogelijkheden?
Voor jou als regionale ondernemer in de maritieme of industriële sector zijn er vier soorten subsidies bij het fonds: de kennisvoucher, het haalbaarheidsonderzoek, prototyping en de kwartiermaker.

  1. Kennisvoucher: maximaal €10.000,-. Dit betreft een tegemoetkoming in de kosten voor het inschakelen van een kennisinstituut voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag.
  2. Prototyping: maximaal €25.000,-. Dit betreft een tegemoetkoming in de kosten voor het ontwikkelen van een prototype van een nieuw product.
  3. Haalbaarheidsonderzoek: maximaal €25.000,-. Dit betreft een tegemoetkoming in de kosten van een onderzoek naar technische en economische risico’s bij de ontwikkeling van een product.
  4. Kwartiermaker: €40.000,-. Dit betreft een bijdrage voor de ontwikkeling van een fysieke test- en ontwikkellocatie met meerdere partijen.

Het maximale subsidiebedrag is €40.000,-. In alle gevallen gaat het om een bijdrage van maximaal de helft van de kosten. De andere helft moet je zelf inbrengen in geld, materiaal of tijd.

Kenmerken van het MKB-Katalysatorfonds
Wat het fonds kenmerkt is dat het een laagdrempelige en persoonlijke werkwijze kent. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt ongeveer zes weken. Bij je aanvraag licht je mondeling toe waar de aanvraag voor nodig is. Dit doe je voor een adviescommissie die bestaat uit ervaren ondernemers uit de regio. De commissie kijkt onder andere naar de haalbaarheid, toepasbaarheid en de betekenis van de innovatie voor de werkgelegenheid en economie van de regio. De commissieleden overleggen over de toekenningen geven advies. Is je aanvraag toegekend? Dan komt de aanvraag altijd terug in een tussentijdse en eindpresentatie bij de adviescommissie, zodat ook tijdens het project advies kan worden ontvangen.

Lees hier meer over het MKB-Katalysatorfonds.