Social Return on Investment

Geplaatst op 14 december 2022

Binnen de Drechtsteden zijn er mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om weer op de arbeidsmarkt een plek te vinden. Zo kun je denken aan oudere werkzoekenden die heel veel kennis en ervaring hebben, maar door omstandigheden langer thuis zitten. Of mensen met een arbeidsbeperking die met een kleine aanpassing op de werkvloer goed kunnen functioneren. Als ondernemer kun jij je steentje bijdragen.

In de regio Drechtsteden willen de zeven gemeenten samen met alle werkgevers en ondernemers investeren in een gezonde arbeidsmarkt met werkgelegenheid voor iedereen. Bij de aanbesteding van opdrachten van WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden wordt er om die reden social return toegepast. Kort gezegd betekent dit dat je voor een vooraf afgesproken percentage van de opdrachtsom mensen inzet die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Het bedrag dat na de inzet van de kandidaten in mindering wordt gebracht op de totale social return som is afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt van de kandidaat. De mogelijkheden zijn divers, maar een adviseur bespreekt altijd de mogelijkheden voor jou en je bedrijf. Jouw kennis en kunde en de kennis van de arbeidsmarkt vanuit Baanbrekend Drechtsteden vormen de basis voor een goede en duurzame samenwerking.

Wat is de meerwaarde voor jou als ondernemer en bedrijf?

  1. Je draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  2. Het is kosteloze werving voor nieuw personeel.
  3. Er zijn scholingsmogelijkheden voor personeel in uw branche.

Binnen WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden houdt Unit SROI zich bezig met Social Return. In samenwerking met Dordtmij hebben zij een filmpje gemaakt, waarin de werkzaamheden in de Bouw & Infra in beeld worden gebracht.

Bekijk hier de website voor alle informatie.