STAP-budget voor werknemers

Geplaatst op 20 december 2022

Het STAP-budget is een in het leven geroepen opleidingsbudget en is bijna voor iedereen bedoeld om persoonlijke ontwikkeling te versterken. Iedereen, en dus ook jij of je werknemer, kan dit in principe op eigen initiatief inzetten. Daarnaast kan het STAP-budget ook ingezet worden als aanvulling op de verplichte scholingsbijdrage.

Het STAP-budget is een nieuwe regeling, waarbij je per jaar een aanvraag van maximaal 1.000 euro kunt indienen bij het UWV voor een opleiding.

Scholingsplicht
Als ondernemer of werkgever moet je je werknemers scholing bieden. Dit kan bijvoorbeeld via een jaarlijks scholingsbudget als onderdeel van een ontwikkelingsplan. Deze kosten kun je vaak gedeeltelijk of in zijn geheel aftrekken van je inkomstenbelasting, omdat dit zakelijke bedrijfskosten zijn. Is het budget op of wil je werknemer een opleiding volgen die duurder is dan het budget? Wijs dan je werknemer op het STAP-budget.

Werkgeversbijdrage
Een andere mogelijkheid is dat je werknemer het STAP-budget gebruikt als extraatje voor het betalen van een opleiding. Jij betaalt als werkgever dan de werkgeversbijdrage van de opleiding. De werknemer vult dit budget aan met een aanvraag van het STAP-budget. Het is wel belangrijk dat de werknemer vermeld hoeveel financiering hij van een externe bron ontvangt. Het STAP-budget wordt met dit bedrag verlaagd of is een aanvulling als de opleiding meer dan 1.000 euro is.

Zorg voor een tijdige STAP-aanvraag
Het STAP-budget is eindig. Elk jaar stelt de overheid een budget beschikbaar van 218 miljoen euro voor opleidingskosten. Hiervan kunnen ongeveer 300.000 personen per jaar een scholing volgen. De aanvraagmomenten zijn in bepaalde tijdvakken. Zorg er dus voor dat je werknemers tijdig wijst op deze tijdvakken.

De volgende momenten voor een STAP-aanvraag:

  1. 1 maart 2023
  2. 1 mei 2023
  3. 3 juli 2023
  4. 4 september 2023
  5. 1 november 2023


Welke twee voordelen hebben werkgevers?
Werknemers groeien door
Door de scholing kunnen je werknemers meer kennis en ervaring op doen. Dit kan zorgen dat ze zelf doorgroeien binnen je bedrijf. Je bindt werknemers aan je bedrijf, zelfs wanneer ze doorgroeiwensen hebben. Naast de groei in het eigen vak, kan de werknemer ook andere vakken of specialismen verkennen.

Stimuleer innovatie binnen je bedrijf
Om te blijven vernieuwen is het belangrijk dat daar kennis en ervaring voor is huis is. Wil je bijvoorbeeld nieuwe manieren van marketing inzetten, zoals een podcast of TikTok? Het STAP-budget kan je mogelijkheden bieden om hierin te groeien.

Wijs je werknemers op de voordelen van het STAP-budget
Wil jij de voordelen van het STAP-budget binnen je bedrijf ervaren? Zorg dan dat je je werknemers op het STAP-budget wijst. Stuur mails en leg uit waarom het STAP-budget persoonlijk en voor het bedrijf werkzaam is. Leg voorbeelden neer die aansluiten bij het bedrijf of geef je werknemers zelf de mogelijkheid om zelf een opleiding uit te zoeken.

Lees hier het volledige artikel.