Subsidie voor het om-/bijscholen van je personeel

Geplaatst op 12 oktober 2023

Het investeren in de scholing van je personeel, zoals een opleiding, omscholing of bijscholing, brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Vanuit de overheid zijn er verschillende regelingen en subsidies die de kosten beperken.

Leeroverzicht
Voor vragen over de diverse opleidingen, manieren om deze scholing te kunnen betalen en informatie over loopbaanadviseurs in de buurt heeft de overheid de website ‘Leeroverzicht’ ontwikkeld. De arbeidsmarkt verandert snel, daarom is het goed om up-to-date te blijven. Er is een stappenplan om te kijken welke opleiding passend is voor jou, bekijk het stappenplan hier.

Levenslanglerenkrediet
Dit is een lening die binnen vijftien jaar terugbetaald moet worden. Met deze Levenlanglerenkrediet kan je een mbo- hbo- of universiteitsopleiding gaan volgen. Let wel op, je mag niet van een werknemer eisen dat deze een opleiding gaat volgen. 

STAP-budget
Voor een opleiding over de €1000, kan het STAP-budget worden aangevraagd. Dit wordt 4x per jaar verstrekt tot 2024. 

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen
Als je aangesloten bent bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), worden sommige opleidingen voor een deel vergoed. Deze gedeeltelijke vergoeding komt van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen, zij hebben ook loopbaanadviseurs in dienst, die helpen bij scholings- en opleidingstrajecten. 

Leerwerkloket
Het Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en het UWV. Hier kun je terecht om te kijken welke scholing voordeel heeft voor jouw bedrijf. Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land.

Informeren Ondernemingsraad
Uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat je werknemer een opleiding gaat volgen? Informeer je ondernemingsraad, dit is verplicht volgens de wet op ondernemingsraden

 

Lees het hele artikel van de KVK hier.