Succesvolle samenwerkingen: co-creatie

Geplaatst op 29 februari 2024

Co-creatie is samenwerken op een andere manier dan gebruikelijk. Je kiest ervoor om samen te gaan werken met klanten, experts, partners en andere betrokkenen. Dit heeft veel voordelen, maar kan nadelen met zich meebrengen.Het is daarom belangrijk dat je juridisch je zaken goed regelt.

Co-creatie
Met co-creatie ontwikkel je samen met andere betrokkenen een product of dienst. Dit kan bijvoorbeeld met partners, experts, klanten of zelfs met concurrenten. Vanaf de start werk je dus al in een groep samen. Dit komt goed van pas als er bijvoorbeeld meerdere expertises nodig zijn of wanneer je directe input van een klant nodig hebt.  

Juridisch adviseur
Het is noodzakelijk dat bij een co-creatie alles goed juridisch geregeld is. Leg goed vast van wie het idee is, de inkomsten, de schulden of het intellectueel eigendom is. Een juridisch adviseur kan hier goed bij helpen. Samen met jou kan diegene beoordelen of je de volgende stappen moet nemen:

Geheimhoudingsverklaring
Bescherm je vondst en beperk je kans op diefstal met een geheimhoudingsverklaring. Met een zogeheten Non disclosure Agreement (NDA) spreek je af om bepaalde zaken geheim te houden voor mensen buiten de groep. Voor meer informatie hierover kan je kijken bij Benelux Bureau

Bescherm je idee
Met i-DEPOT heb jij een wettelijk bewijsmiddel, waarmee je kan aantonen dat je vanaf een bepaald moment een idee had. Dit is geen intellectueel eigendom, maar je kan hier wel een geheimhoudingsverklaring aan koppelen. 

Bescherm je eigendommen 
Met intellectueel eigendom bescherm je jouw eigendomsrechten. Dit kan op verschillende manieren, een technische vinding bescherm je met een patent (octrooi), een ontwerp bescherm je met modelrecht en een naam of logo van je product of bedrijf bescherm je met merkrecht. 

Bescherm je bedrijfsgeheimen
Met Wet bescherming bedrijfsgeheimen bescherm je bedrijfsgeheimen. Denk aan het beschermen van je werkprocessen, technische kennis of klantenbestand tegen diefstal of kopiëren. Bij het verbreken van een geheimhoudingsverklaring is er ook sprake van inbreuk op een bedrijfsgeheim. 

Leg afspraken vast
Om een samenwerking tot een succes te maken is het belangrijk om vooraf goede afspraken te maken. Dit voorkomt ruzie of meningsverschillen in een latere fase. Om er zeker van te zijn dat je alle belangrijke zaken goed hebt vastgelegd, is het verstandig om een jurist of adviseur mee te laten kijken. 

Samenwerkingsovereenkomst
Een samenwerkingsovereenkomst kan verstandig zijn, ook al is dit niet verplicht. Het kan wel discussies voorkomen van wie de omzet of het intellectueel eigendom is of onder welke voorwaarden een andere partij mee mag doen. 

Rechtsvorm
Willen jullie graag samen een bedrijf oprichten? Dan is het goed om te kijken hoe je de aansprakelijkheid wilt regelen, hoeveel risico je privé wilt lopen en wat voordelig is voor je belastingaangifte. Op basis van deze punten kan je gaan kijken welke rechtsvorm het beste bij jullie past. 

Licenties
Met licenseren kan iemand tegen betaling gebruik maken van jouw beschermde product of technologie. Of andersom. 

Privé-situatie
Of je partner thuis medeverantwoordelijk is voor jouw bedrijf, hangt niet alleen af van de gekozen rechtsvorm, maar ook van de afspraken die je met je partner hebt gemaakt. Om problemen in de toekomst te voorkomen, is het raadzaam om ook thuis gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Als je partner actief betrokken is bij het bedrijf, is het belangrijk om te onderzoeken welke opties beschikbaar zijn voor een passende vergoeding.

Lees het gehele artikel van de KVK hier.