WeDo het even anders: TOM Zorggroep 

Geplaatst op 5 september 2023

Ondernemen kan op veel verschillende manieren. In de ‘WeDo het even anders’-reeks vertellen Dordtse ondernemers uit verschillende branches wat zij anders doen, hoe en waarom ze dat doen en geven ze tips om het zelf anders te gaan doen. 

De eerste ondernemer is Ali Tiznine. Samen met Khalid Tiznine en Alex Thaler begon hij TOM Zorggroep, wat staat voor Traject Op Maat. Alle drie werkten ze ruim 20 jaar bij diverse organisaties in de zorg- en welzijnssector. Alle drie hadden ze dezelfde visie en vonden dat het anders kon. Nu bieden ze ambulante begeleiding aan jongeren en volwassenen in de Drechtsteden die vastlopen op meerdere leefgebieden. Multiproblematiek dus. “Wij zijn eigenlijk de connectie tussen welzijn en de brug naar zorg.”

 Zorg en welzijn. Twee termen die veel worden gebruikt, maar het echte onderscheid is niet altijd duidelijk. “Welzijn is bijvoorbeeld het jongerenwerk; het eerste aanspreekpunt zijn, activiteiten en meer preventief te werk gaan. Zorg komt wanneer het echt mis is gegaan of fout lijkt of begint te gaan”, legt Ali uit. Dat maakt ook dat TOM Zorggroep een hele diverse doelgroep bedient, waarvan de meeste mensen binnenkomen via de gemeente, het wijkteam of reclassering.

“Wat we vaak tegenkwamen, is dat er ‘schotten’ zijn in de zorg. Heb je ADHD of ben je autistisch? Dan moet je naar die partij. Ben je boven de 27? Dan moet je weer naar de andere partij. Uiteindelijk vonden wij dat je iedereen moet kunnen helpen, omdat de leefgebieden waarop ze vastlopen altijd hetzelfde zijn.” Bij multiproblematiek zijn er problemen op meerdere leefgebieden. Juist dat stukje ‘multi’ maakt het de uitdaging de juiste hulpverlening en aansluiting te vinden.

‘Iedereen is voor ons gelijk. Het is niet alleen de beperking, de financiële situatie of een eventuele verslaving, ook de opvoeding, de thuissituatie en het sociale netwerk kunnen van grote invloed zijn op de ontwikkeling. Het zijn heel veel aspecten, ook cultuur en subcultuur. Het is belangrijk om te weten wat er speelt in de maatschappij en die verschillende culturen om te snappen wat er allemaal gaande is.”

Binnen deze ‘schotten’ moet iedereen dus een plekje zien te vinden, maar wat als dat je niet lukt? Dan raak je tussen wal en schip. “We leven nu in een tijd dat de groep die tussen wal en schip raakt de grotere groep lijkt te worden. Dus eigenlijk is het maar een kleine groep die precies een passend plekje vindt voor de juiste hulp”, legt Ali uit, “Uiteindelijk wil iedereen gewoon een dak boven zijn hoofd, wil iedereen dat zaken als financiën, dagbesteding en de geestelijke gesteldheid goed gaan. Wij proberen aan te sluiten en we proberen een plan op maat te realiseren. Wij gaan altijd het gesprek aan om te kijken wat we voor iemand kunnen betekenen.” 

Aansluiten, een connectie krijgen. Ali noemt het vaker in het gesprek als een van de allerbelangrijkste onderdelen van het maatwerk. En dat kan op veel verschillende manieren. De manier die TOM Zorggroep heeft gekozen, is volgens Ali onderscheidend: “Als zorgaanbieder doen wij veel met sport. Dat is anders. We bieden gestructureerde vrijetijdsbesteding aan in de vorm van voetbal maar ook verschillende andere sport- en spelactiviteiten. We proberen vooral niet alleen gesprekken te voeren waarbij je tegenover elkaar achter een bureau zit.” TOM Zorggroep is daar waar de doelgroep is en zich prettig voelt. Zo vindt een eerste kennismaking of intakegesprek vaak niet op kantoor plaats maar juist in een ‘veilige’ en bekende omgeving. “Sport is een middel. Hierin komt onder andere de zorg en welzijn samen. Je probeert door middel van sport iemands gedrag te beïnvloeden op een positieve manier.”

De wereld, en vooral de maatschappij, verandert snel. Jongeren gaan anders met elkaar om, kinderen worden anders opgevoed, ouders hebben het zwaar. De sociale controle wordt minder, het individualisme groter. Jongeren communiceren in poppetjes via Social media en steeds meer mensen leven in armoede. “Het is een moeilijke tijd en er zijn steeds meer mensen die hulp nodig hebben en op jongere leeftijd.” Om al die mensen te helpen is samenwerken voor TOM Zorggroep erg belangrijk. Dat doen ze met verschillende partijen en onder andere binnen de landelijke gedragsinterventie ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’, waarin de focus ligt op preventief werken waar sport word ingezet als middel. De jongeren die binnen die interventie sporten, maar meer nodig hebben worden bij TOM Zorggroep aangemeld en andersom.

Het project ‘Alleen jij bepaalt plus’ zet in op gedragsverandering op onder andere zelfbeeld, zelfdiscipline en weerbaarheid in een belangrijke levensfase richting volwassenheid. ‘AJB plus’ is er specifiek voor jongeren uit Dordrecht, jongeren uit alle wijken kunnen zich aanmelden. “De bedoeling is dat dit project voor de jongeren is die misschien een afstand hebben tot het reguliere verenigingswezen. Daar komen mensen echt alleen om te voetballen en de trainer is er om je dat te leren. Hier zit toch wat pedagogische achtergrond bij. Voetbal is het middel, maar daarnaast kijken we naar hoe we met elkaar omgaan en waarom, welke issues of conflicten er zijn en hoe we deze vervolgens samen oplossen.”

Naast preventie biedt TOM Zorggroep ook forensische zorg; jongeren en volwassenen die onder toezicht staan bij de reclassering. “Wij worden ingezet om te helpen met praktische zaken. Hierbij kan je denken aan het vinden van werk, iemand helpen met zijn/haar financiële situatie en het opbouwen en onderhouden van een sterk sociaal netwerk. Dit alles om recidive/terugval zo veel mogelijk te voorkomen”.

Het is de bedoeling dat iedereen werkt aan een verbetering van de levenssituatie. “Ze zijn ooit in de problemen gekomen en dat is bij iedereen heel anders gegaan. Dat kan een fase zijn in je leven.” Hoe de problemen ook zijn ontstaan, iedereen verdient hulp en/of een tweede kans

Wat tip je andere ondernemers die het ook ‘anders’ willen doen?

  1. Doe dingen niet op een bepaalde manier omdat het altijd zo is gedaan. Blijf innoveren. Wat kan er anders en beter?
  2. Bedien een doelgroep die ergens anders niet bediend wordt en wees je bewust van de maatschappij en tijdgeest die veranderen.
  3. Zoek je passie. Waar wil je iets in bereiken? Verdiep je daarin of in een ander. Je kan mensen pas helpen als je een klik hebt, dus zoek de connectie.

Meer weten? Kijk eens op de website van TOM Zorggroep.

Tekst: Alka Anna Goos