TVL: tegemoetkoming vaste lasten

Geplaatst op 16 december 2022

Door coronamaatregelen konden ondernemers met omzetverlies gebruikmaken van de subsidieregeling TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Deze regeling hielp bij het betalen van vaste lasten zoals huur, verzekeringen en leasecontracten. De laatste TVL-periode sloot op 31 maart 2022. De TVL-startersregeling sloot op 8 augustus 2022. De definitieve hoogte van de subsidie wordt nog vastgesteld over kwartaal 1 van 2022. Je stuurt hiervoor de werkelijk gemaakte omzet naar de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Vaststelling TVL
Na afloop van een subsidieperiode ontvang je van de RVO een verzoek tot vaststelling. De RVO berekent de definitieve subsidie op basis van je werkelijke omzet. Geef je dit niet op tijd door? Dan bepaalt de RVO de subsidie op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst.

Heb je subsidie voor kwartaal 1 van 2022 of de TVL-startersregeling gekregen? Het doorgeven van je definitieve omzet sluit op 1 februari 2023. Je ontvangt hiervoor een vaststellingsverzoek.

Terugbetalen TVL
Het kan voorkomen dat je te veel voorschot hebt ontvangen. Je krijgt hierover een bericht en moet dit terugbetalen. De RVO biedt hier diverse betalingsregelingen voor. Een klein deel van de ondernemers reageert niet op persoonlijke e-mails, brieven of telefoontjes over het terugbetalen van de TVL. Op dat moment word je overgedragen aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Na een eerste brief van het CJIB hebben ondernemers nog een keer de kans om binnen twee weken een betalingsregeling af te spreken.

Bezwaar maken
Als je het niet eens bent met de beslissing over het terugbetalen van de TVL dan kun je altijd een bezwaar maken. Als dit bezwaar wordt afgewezen kun je een beroep aantekenen. Een bezwaar maken of een beroep aantekenen kan een lastig traject zijn. Toch kan het soms succes hebben.

Lees hier het volledige artikel.