Veranderingen in 2024 voor de ondernemer

Geplaatst op 11 december 2023

Voor ondernemers gaat er in 2024 het een en ander veranderen. Het bedrag dat je onbelast aan je medewerkers mag schenken gaat omlaag en de onbelaste reiskostenvergoeding gaat naar 0,22 cent per kilometer. Lees verder voor de andere veranderingen. 

Zelfstandigenaftrek
Zelfstandige ondernemers die door de Belastingdienst worden erkend voor de inkomstenbelasting hebben recht op zelfstandigenaftrek. Dit betekent dat zij een bepaald bedrag mogen aftrekken van hun winst. De overheid is echter al een langere tijd bezig om deze aftrekpost geleidelijk te verminderen, waardoor je per saldo meer belasting gaat betalen. 

In 2023 bedraagt deze aftrek €5030,00, in 2024 wordt dit €3750,00. 

Energie-investeringsaftrek
De investeringsaftrek voor ondernemers omvat de energie-investeringsaftrek (EIA), deze is bedoeld voor het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie. Denk hierbij aan HR-glas, warmtepompen en energiezuinige koelinstallaties. 

Het toegestane aftrekpercentage is momenteel 45,5%, met een maximale investering van €136 miljoen. Zowel het aftrekpercentage als het maximale investeringsbedrag zullen worden verlaagd. Het aftrekpercentage gaat naar 40% en het maximale investeringsbedrag wordt verlaagd naar €118 miljoen. 

Winstuitkering
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) dien je in box 2 van de inkomstenbelasting belasting te betalen over winstuitkering (dividend) of verkoopwinst van minimaal 5% van de aandelen in een BV. Het huidige tarief is 26,9%. Vanaf volgend jaar zijn er twee tariefschijven:

  • 24,5% voor het inkomen tot €67.000.
  • 31% voor elk bedrag daarboven.

Deze maatregel moet ondernemers aanmoedigen om winst niet op te potten, maar vaker in kleinere bedragen uit te keren tegen het lagere tarief. 

Belastingvrij schenken aan je medewerkers
Als werkgever dien je belasting te betalen over het salaris van je personeel. Bovendien bestaat de mogelijkheid om belastingvrij iets extra’s aan je medewerkers te verstrekken, binnen de zogenoemde vrije ruimte van werkkostenregeling. 

Dit jaar was de vrije ruimte tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste €400.000 van de totale loonsom van alle medewerkers gezamenlijk. In 2024 wordt dit verlaagd naar 1,92%. Dit betekent dat je in 2024 maximaal €7.680 belastingvrij mag schenken aan je medewerkers. In 2023 lag dit bedrag aanzienlijk hoger, namelijk €12.000. 

Reiskostenvergoeding
De onbelaste reiskostenvergoeding was in 2023 €0,21 per kilometer. In 2024 wordt dit €0,22 per kilometer.

Minimumloon
Een belangrijke verandering is het minimumuurloon dat de werkgever vanaf 2024 verplicht moet betalen. Een maand-, week- of dagloon is niet meer toegestaan. Per 1 januari 2024 is het bruto-referentieminimummaandloon vastgesteld op €2069,40 en het wettelijk minimumuurloon op €13,27 per uur. 

STAP-budget
In 2024 komt er ook een einde aan het STAP-budget, dit was een subsidie van €1000 die elke werkende of werkzoekende kon aanvragen voor (om)scholing. 

Woon-werkverkeer 
Per 1 januari 2024 zijn bedrijven met 100 of meer medewerkers verplicht om gegevens aan te leveren over de woon-werkmobiliteit en het zakelijke verkeer van hun medewerkers met als doel de CO2-uitstoot te verminderen.

Lees het gehele artikel van Business Insider hier.

? ANP