Veranderingen voor je BV na Prinsjesdag 2023

Geplaatst op 21 september 2023

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de plannen gepresenteerd die van invloed zijn op jouw besloten vennootschap (BV). Hieronder vind je informatie over de voorgestelde wijzigingen die de regering volgend jaar wil doorvoeren.   

Voor het jaar 2024 wil de regering enkele wijzigingen doorvoeren, dit varieert van Energie-investeringsaftrek verminderen en het afschaffen van de giftenaftrek. De schijfgrens en het tarief voor de vennootschapsbelasting wijzigt niet. Deze plannen zijn nog niet definitief en moeten nog goedgekeurd worden voor zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

De schijfgrens en het tarief van de vennootschapsbelasting veranderen niet in 2024. Zo blijft de winst van je bv in de eerste schijf vallen onder de 200.000 euro. Het tarief voor deze schijf is 19%. Is de winst hoger dan 200.000 euro? dan valt dit bedrag in de tweede schijf. Voor de tweede schijf geldt een tarief van 25,8%. Het tarief voor de innovatiebox blijft 9%, net als in 2023.

Afschaffing giftenaftrek voor BV
Zoals het er nu uitziet, wil de regering dat de zakelijke giftenaftrek per 1 januari 2024 niet meer gebruikt kan worden. Het komt er dan op neer dat je giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) niet meer van de winst kunt aftrekken. Als een bedrijf een niet-zakelijke gift doet aan een ANBI of SBBI, zal dit niet meer gezien worden als een verkapte winstuitdeling aan de aandeelhouder. In de huidige situatie geldt dat je een schenking aan een ANBI of SBBI van de winst af mag trekken. De jaarlijkse maximale giftenaftrek bedraagt 50% van de winst, met een plafond van 100.000 euro. 

Bedrijfspand of huurwoning verduurzamen
In 2024 kan er voor het eerst gebruik worden gemaakt van de zakelijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor het investeren in isolatiemaatregelen. Ook isolatie moet dan in aanmerking komen voor de regeling van de regering. De keerzijde is wel, dat deze subsidie dan niet meer te gebruiken is voor zonnepanelen en windmolens. 

ISDE kan worden gebruikt voor het verduurzamen van je bedrijfspand of woningen die je verhuurt. Onder andere de aanschaf van (hybride) warmtepompen en zonneboilers vallen onder de zakelijke ISDE-subsidie. Als je zakelijk gebruik wil maken van de ISDE-subsidie, kan je deze investering niet aanmelden voor Energie-investeringsaftrek (EIA). 

Vermindering Energie-investeringsaftrek
Indien je investeert in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen, is er een kans dat je in aanmerking komt voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Hiermee kun je een deel van de kosten van je investering aftrekken van je winst, wat resulteert in een vermindering van je belastingverplichtingen. 

De EIA voor ondernemers wordt, als het aan de regering ligt, verlengd met 5 jaar. Het percentage daalt wel naar 40% wat je mag gaan aftrekken. De investering bedraagt minimaal €2.500 en maximaal €136 miljoen.

Het is verstandig om nog in 2023 een grote investering te doen, zodat je nog kan profiteren van de aftrek van 45,5% van de kosten van de investering. 

Bedrijfsopvolgingsregeling op de schop
Bij het overdragen van een bedrijf aan erfgenamen of bij schenking kun je belastingvrijstellingen krijgen met behulp van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De regering wil een begin maken met het vereenvoudigen en beperken van de BOR in 2024.

Als je onroerend goed verhuurt aan anderen, valt dit vanaf volgend jaar automatisch onder het beleggingsvermogen. Hierdoor kun je geen gebruik meer maken van de BOR-regeling. In 2025 wordt de BOR verder beperkt. Bedrijfsmiddelen die ook deels privé gebruikt worden voor meer dan €100.000, worden dan niet langer als bedrijfsvermogen beschouwd. Ook verdwijnt de vrijstelling in 2025 om 5% van het beleggingsvermogen als bedrijfsvermogen aan te merken.

De 100% belastingvrijstelling via de BOR wordt in 2025 verhoogd van ongeveer 1,2 miljoen naar 1,5 miljoen euro. De vrijstelling voor het bedrag boven de 1,5 miljoen euro daalt van 83% naar 70%. Naast de BOR kun je bij overdracht of schenking ook gebruikmaken van de Doorschuifregeling (DSR). Hierbij betaalt de schenker of erflater geen inkomstenbelasting; de belastingclaim gaat over naar de ontvanger.

De regering wil ook de DSR aanpassen. Momenteel geldt deze regeling alleen als de ontvanger al 36 maanden in dienst is bij het bedrijf op het moment van de schenking. Vanaf 2025 vervalt deze eis. Voor zowel de BOR als de DSR geldt dan dat de ontvanger minimaal 21 jaar moet zijn.

Let op! Deze wijzigingen staan nog niet vast
De wetswijzigingen en wetsvoorstellen moeten eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en daarna nog door de Eerste Kamer. Daarna geldt de wijziging pas als het in het Staatsblad of in de Staatscourant is gepubliceerd. 

Wil je op de hoogte blijven van de veranderingen in de wetgeving en regels? Download dan de NieuweWetten-app.

Lees hier het hele artikel van de KVK.