Waar moet je op letten bij de belastingaangifte

Geplaatst op 22 december 2023

Als je eigenaar bent van een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap hebt, is inkomstenbelasting van toepassing. Tussen 1 maart en 1 mei kun je belastingaangifte voor het voorgaande jaar indienen. Indien gewenst, kun je voor 1 mei een verzoek indienen voor uitstel tot 1 september.

Je privégegevens worden door de Belastingdienst ingevuld. Je moet dan zelf het zakelijke gedeelte van de aangifte in te vullen, waarbij je gebruikmaakt van aftrekposten en regelingen om zo minder inkomstenbelasting te betalen. De vermelde bedragen zijn van toepassing op (de aangifte over) voorgaand jaar. 

Belangrijke punten
Je hebt tot 1 mei de mogelijkheid om belastingaangifte te doen. Indien je vóór 1 april aangifte indient, ontvang je vóór 1 juli bericht over een eventuele teruggave of dat je geld moet betalen. In het geval van een negatief inkomen in 2023, verrekent de Belastingdienst dit met het inkomen van de drie voorgaande jaren, waardoor je mogelijk geld terug kunt krijgen. De vergelijking begint met het jaar 2020 en bij meer verlies dan winst in dat jaar, kijkt de Belastingdienst naar 2021 en eventueel 2022.

Het aanvragen van middeling kan financieel voordeel opleveren. Als je in 2023 minder hebt verdiend dan in 2021 en 2022, kun je het gemiddelde inkomen over die drie jaren berekenen. Als de belasting voor het gemiddelde inkomen lager is dan in de afzonderlijke jaren en het verschil groter is dan 545 euro, heb je recht op belastingteruggave. Je kunt slechts één keer per jaar van middeling gebruikmaken. Het is belangrijk op te merken dat de middelingsregeling zal verdwijnen, en het laatste tijdvak waarover je kunt middelen is 2022 tot en met 2024.

Ondernemersaftrek
De Belastingdienst heeft een hulptool voor het doen van online aangifte; de Ondernemerscheck. Deze is bedoeld om na te gaan hoe jij je belastingaangifte moet invullen: moet je aangifte doen als ondernemer? Moet je het winstgedeelte invullen? Heb je recht op ondernemersaftrek of andere aftrekposten?  

Het bedrag dat je aftrekt van je winst is de ondernemersaftrek. Deze kan uit verschillende onderdelen bestaan. Als je voldoet aan de voorwaarden van de inkomstenbelasting kom je in aanmerking voor de ondernemersaftrek. Verder moet je ook minimaal 1.225 uur aan je bedrijf besteden. 

  • De zelfstandigenaftrek is een jaarlijkse aftrek van een vast bedrag. 
  • De startersaftrek is een aanvullende aftrek op de zelfstandigenaftrek en in drie van de eerste vijf jaar van de onderneming. 
  • WBSO staat voor Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. Het is een aftrek voor onderzoekswerk bij innovatie. 
  • De stakingsaftrek is een aftrek van een vast bedrag als je met je bedrijf stopt. 

Door de MKB-winstvrijstelling mag je nog 14% aftrekken van de winst na de ondernemersaftrek. Voor de MKB-winstvrijstelling geldt het urencriterium niet. Je moet als ondernemer wel voldoen aan de voorwaarden van de inkomstenbelasting. 

Investeringsaftrek en afschrijven 
Bij het investeren in bedrijfsmiddelen is het mogelijk om gebruik te maken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek om een bepaald bedrag van de winst af te trekken. Deze regeling gaat pas van kracht als je in een boekjaar meer dan €2.600 investeert en per bedrijfsmiddel minstens €450. Je verdeelt de kosten van bedrijfsmiddelen over het aantal jaren dat je ze gebruikt. 

Werkkapitaal
Het bedrag op je zakelijke bankrekening wordt vermeld op de balans van je onderneming. Dit betreft het geld dat bestemd is als werkkapitaal of voor een investering. Deze worden niet meegerekend bij je eigen vermogen in box 3. 

Kosten drempel
Het geld dat je uitgeeft aan relatiegeschenken, studiereizen, congressen, zakenlunches of consumpties is alleen het bedrag boven de drempel van €5100 aftrekbaar. Je kan ook kiezen om 80% (in de vennootschapsbelasting 73,5%) van de door jou gemaakte gemengde kosten af te trekken. Dan hoef je geen rekening te houden met de drempel. 

Een toeslag is een vergoeding voor de kosten die relevant zijn in jouw situatie. Zo zijn er toeslagen voor de huur van je woning, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. De toeslagen zijn afhankelijk van je inkomsten. Voor de huur van je woning, zorgtoeslag en voor kindgebonden budget telt je eigen vermogen mee. Als je gebruik kan maken van de ondernemersaftrek is je toetsingsinkomen lager. Op deze manier kom je eerder in aanmerking voor een toeslag. Meer informatie en een proefberekening vind je op toeslagen.nl

Lees voor meer informatie over belastingtips op KVK