Waardering voor hoe de regio kennis op de werkvloer ontwikkelt

Geplaatst op 3 januari 2023

Op vrijdag 15 december jl. bracht Europarlementariër Tom Berendsen een werkbezoek aan de Smart Delta Drechtsteden. In de Duurzaamheidsfabriek werd hij ontvangen door een afvaardiging van onderwijs, bedrijfsleven en de zeven Drechtsteden-gemeenten. Zij vroegen Europese aandacht voor de uitdagingen van de regio op het gebied van industriebeleid, human capital en goederenvervoer.

Vicevoorzitter van Smart Delta Drechtsteden, André Flach leidde het werkbezoek in met een toelichting op de urgentie voor de zeven Drechtsteden-gemeenten om samen te werken, met elkaar en met het onderwijs en het bedrijfsleven. Alle krachten worden gebundeld onder de vlag Smart Delta Drechtsteden. Hier wordt gewerkt aan thema’s als energietransitie, slimme technologie, onderwijs en goede bereikbaarheid.

Industriebeleid noodzakelijk
De regio zet samen met de maakindustrie en maritieme en logistieke bedrijven in op innovatie, digitalisering en verduurzaming. Om hierin succesvol te kunnen zijn, rekent de regio op Europees industriebeleid dat kansen biedt om alle ambities te ondersteunen en te vervullen. Grote bedrijven als Boskalis, Fokker, Krohne en Damen Shipyards, vormen de motor voor innovatie op het gebied van duurzame energie en veiligheid voor ons land, maar ook daarbuiten. Regio Drechtsteden heeft daarom steun nodig, onder andere door goede wetten en regels bij Europese aanbestedingen om de werkgelegenheid te beschermen en om de juiste kennis en hoogwaardige technologie te behouden. Europarlementariër Tom Berendsen erkent dit. Hij geeft aan dat Nederlandse kennis en kunde een belangrijke rol speelt voor een Europees industriebeleid.

Innovatief opleiden voor menselijk kapitaal
Tijdens de rondleiding in de Duurzaamheidsfabriek spraken directeur Daan Wortel en Henrik Steven van het Da Vinci College met de Europarlementariër over de regionale human capital agenda. De regio staat steeds beter bekend als broedplaats van talent in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het inzetten van innovatieve onderwijsvormen waarbij nauwe samenwerkingen met het regionale bedrijfsleven leren, werken en innoveren bij elkaar brengen. Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen (zoals energietransitie en digitalisering) beperken zich niet alleen tot landsgrenzen. Hierdoor neemt het onderwijs ook deel in Europese projecten, zoals LCAMP dat zich richt op de maakindustrie. Goede initiatieven, die zeker meer navolging verdienen.

‘Spotlights on Talent’
Tom Berendsen ontving aan het eind van de rondleiding en het programma het manifest ‘Spotlights on Talent’ met daarin de oproep om de regionale human capital agenda hoop op de agenda te zetten. Volgens Tom wordt de Smart Delta Drechtsteden gezien als een voorbeeld van hoe wij vanuit Nederland en deze regio het Europese industriebeleid kunnen versterken.

Lees hier het volledige artikel van Smart Delta Drechtsteden.