Wijs je werknemers op het STAP-budget voor scholing

Geplaatst op 11 augustus 2022

Je bent nooit uitgeleerd. En daarom is er het STAP-budget, bedoeld om de eigen regie van werkenden en niet werkenden te versterken. Bijna iedereen komt in aanmerking voor dit budget, dus ook jouw personeel. Het STAP-budget kan ook gebruikt worden als aanvulling op de verplichte scholingsbijdrage.

Sinds 1 januari is de fiscale aftrek van scholingskosten, de mogelijkheid om studiekosten van de privé-belasting af te trekken, afgeschaft. Het STAP-budget is een nieuwe regeling. Hiermee kan bijna iedereen per jaar een aanvraag van maximaal 1.000 euro indienen voor een opleiding. Die aanvraag moet bij het UWV ingediend worden.

Scholingsplicht
Als werkgever ben je verplicht om je werknemers scholing aan te bieden. Dit kan je door een jaarlijks scholingsbudget voor je werknemers op te stellen. Dit zijn zakelijke kosten en zijn gedeeltelijk of geheel aftrekbaar van je inkomstenbelasting.  Wil een werknemer een opleiding volgen die duurder is dan zijn persoonlijke bedrijfsbudget? Opper dan het STAP-budget ter aanvulling.

Vraag het budget tijdig aan
Per jaar kunnen Ongeveer 300.000 personen gebruik van het STAP-Budget maken. Wil je personeel hier gebruik van maken? Vraag het budget dan tijdig aan. Het volgende aanmeldmoment is op donderdag 1 september. Stel je werknemers tijdig op de hoogte van deze mogelijkheid, zodat ze alle benodigde informatie voor de aanvraag paraat hebben.

Hoe enthousiasmeer je je werknemers?
Je kan een werknemer op verschillende manieren op de hoogte stellen van het STAP-budget. Je kan ze bijvoorbeeld een mail sturen met alle benodigde informatie, een meeting organiseren om de verschillende scholing opties te bespreken of hang de informatie op de werkplek op.

Lees hier het hele artikel.