Arbeidsmarkt & Human Capital

Hieronder vind je in willekeurige volgorde belangrijke initiatieven waarbij de gemeente Dordrecht participeert op vraagstukken voor de arbeidsmarkt. Samen met het bedrijfsleven willen we helpen met ondersteuning, kennis, verbinding of middelen. Zo houden we Dordrecht een aantrekkelijke stad om in te werken!

Lokale Initiatieven

Dordts leerprogramma
Een welvarende stad vraagt om een goed draaiende economie, met voldoende werk en verschillende type banen. Daarvoor is ruimte nodig. In het programma ‘ruimte voor banen’ is de ambitie is om +1000 nieuwe banen in 2030 te creeren. Middels een Dordts leerprogramma willen we achterstanden in het primair onderwijs aanpakken. Verder wordt er een programma ontwikkeld om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt door een goede begeleiding.

Duurzaamheidsfabriek
De duurzaamheidsfabriek/Field lab biedt, met zijn unieke dynamiek en faciliteiten, ruimte aan innoveren en een leven lang ontwikkelen. Bedrijven uit de regio en daarbuiten zijn nauw betrokken bij de fabriek en maken gebruik van de faciliteiten om hun medewerkers op te leiden, voor kennisdeling en ontmoeting als inspirerende setting voor innovatieve projecten.

Drechtsteden Initiatieven

Dordrecht Academy
Dordrecht Academy is een initiatief van het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD), een samenwerking tussen overheid, onderwijs en werkgevers. Het programma heeft de ambitie om hoger onderwijs te ontwikkelen dat aansluit op de kansrijke, regionale arbeidsmarkt en de beroepen van de toekomst. De regio Drechtsteden heeft grote behoefte aan professionals, die kennis hebben van de laatste (technologische) ontwikkelingen en die met hun vaardigheden innovatie op gang kunnen brengen. Vanaf september 2022 zullen de Associate degrees Engineering, Integraal Bouwmanagement en Logistiek voltijd te volgen zijn.

HBO Academy
Het HBO in de Drechtsteden wordt steeds verder uitgebreid met nieuwe opleidingen, ook in techniek. Vanaf april 2021 worden ook ICT’ers opgeleid.

Careerboost
Careerboost is de aanjager van nieuwe samenwerkingen en innovaties in de Drechtsteden. Career Boost heeft met en voor de vijf grootste sectoren in de regio (Logistiek & Transport, Bouw, Maak- & Service Industrie, Zorg & Welzijn en Onderwijs) innovatieagenda’s in kaart gebracht. Op basis daarvan organiseren ze met haar netwerk van werkgevers, onderwijsexperts, jonge professionals en studenten kortlopende onderwijsactiviteiten. Denk aan stage- en afstudeeropdrachten, traineeships, challenges, ontwerpopdrachten, innovatievragen en minoren.

Drecht Cities Young Professionals
Drecht Cities Young Professionals is hét programma voor Jonge werkenden in de Drechtsteden. Het doel is jong talent aantrekken en behouden voor de regio en haar bedrijven. Het is een programma voor en door Young professionals en het bestuur wordt gevormd door regionale bedrijven en gemeenten.

Kickstart Drechtsteden
Drechtsteden werkt door! De corona-crisis heeft invloed op de arbeidsmarkt. Er zullen banen verdwijnen, verschuiven en er zal nieuw werk ontstaan. In deze onzekere tijden, is het fijn om passende begeleiding te krijgen in de zoektocht naar het nieuwe werk. Of je nu werkgever of werknemer bent, zelfstandig ondernemer of starter op de arbeidsmarkt. Er wordt hulp op maat geboden.

Baanbrekend
Baanbrekend is een samenwerking van de Sociale Dienst Drechtsteden, UWV en Randstad. Bent u op zoek naar medewerkers? Bij Baanbrekend wordt verbinding gelegd tussen werkgevers en werkzoekenden. Bij aanbesteding van opdrachten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van ‘social return’. Een speciale unit bij Baanbrekend Drechtsteden houdt zich hier mee bezig en komt graag met u als werkgever in contact.

Drechtwerk Actief
Iedereen heeft toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt. Wij begeleiden mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociaal/maatschappelijke beperking en kijken naar de mogelijkheden zodat zij met plezier naar en aan het werk kunnen. Wij gaan uit van wat mensen kunnen en vaak is dat meer dan vooraf werd gedacht. Het werk dat we aanbieden wordt ingezet als middel om mensen te ontwikkelen om daarmee de kans op een reguliere baan te vergroten.

Leerwerkloket
De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Keuzes maken voor loopbaanontwikkeling en veranderen van richting kan best lastig zijn. Het leerwerkloket wijst werkzoekenden, werknemers, ZZP-ers en werkgevers in de Drechtsteden graag de weg in de wereld van (blijvend) leren en werken. Dit doen ze onafhankelijk en kosteloos. Het leerwerkloket vormt een brug tussen onderwijs, overheid, werkgever en werknemer.

Smart Delta Drechtsteden
Om te zorgen dat de regio aantrekkelijk blijft, moet er geinvesteerd worden in mensen, innovatie en economie. De Drechtsteden, Gorinchem en provincie Zuid Holland investeren samen met het rijk  45 miljoen euro in de regio op drie thema’s, waaronder een een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Voor de hele aanpak is brede steun van onderwijs, bedrijfsleven en instellingen. Wilt u zich hierbij aansluiten, neem dan contact op via de site.

Baas
‘BAAS over je eigen toekomst’ is een samenwerking van gemeenten, werkgevers, brancheorganisaties en opleiders in de Drechtsteden. Het maakt onderdeel uit van de MBO-aanpak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van de Drechtsteden beter af te stemmen.

Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)
Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) verbindt het bedrijfsleven met maatschappelijke organisaties met als doel te werken aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken in Dordrecht. Naast de gewenste ondersteuning ontstaan nieuwe verbindingen en samenwerkingen tussen het maatschappelijke leven en het bedrijfsleven.

Dordt Onderneemt

De accountmanagers van Dordt Onderneemt stellen graag hun netwerk open voor ondernemers met een goed initiatief. Neem contact op, zodat we kunnen kijken of we iets voor je kunnen betekenen. De gemeente kijkt graag samen met ondernemers naar mogelijkheden voor innovatie en om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Mis je bepaalde initiatieven, laat het ons dan gerust weten.
Samen verbinden we ondernemers.
Duurzaamheidsfabriek Dordrecht
Dordtse Ondernemersvereniging
Deal Drecht Cities promotie acquisitie Drechtsteden

Meer informatie