Duurzaamheid & Innovatie

Dordrecht wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dit doel halen we samen als inwoners, gemeente en bedrijfsleven. De gemeente Dordrecht stimuleert innovatief en duurzaam ondernemen. Een stad met duurzame energie en toekomstvaste investeringen biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. Waar mogelijk werken we samen en benutten we kansen om ondernemers met raad en daad te ondersteunen.

Dordrecht

Duurzaamheidsfabriek
De duurzaamheidsfabriek biedt, met zijn unieke dynamiek en faciliteiten, ruimte aan innoveren en een leven lang ontwikkelen. Bedrijven uit de regio en daarbuiten zijn nauw betrokken bij de fabriek en maken gebruik van de faciliteiten om hun medewerkers op te leiden, voor kennisdeling en ontmoeting als inspirerende setting voor innovatieve projecten.

Energiecoöperatie Dordrecht (ECD)
De gemeente Dordrecht wil duurzaamheid zo makkelijk mogelijk maken. Daarom bieden we ondernemers de mogelijkheid om mee te doen aan het zonne-offensief. Samen met een energie adviesbureau ontzorgen wij u volledig. We regelen de SDE+ subsidie, zorgen voor de investeringen, plaatsen de installatie en beheren de zonnepanelen.

Dordt Duurzaam
Dordrecht is in 2040 klimaatneutraal. We verbruiken niet meer energie dan we opwekken. We gaan over naar goed geïsoleerde woningen en gebouwen, die we verwarmen met duurzame warmte.

We zetten daarnaast in op het opwekken van duurzame energie, duurzame mobiliteit en circulariteit. Zowel in de bouw als bij het bedrijfsleven. Om onze doelen te bereiken werken we veel samen met anderen.

Drechtsteden

Smart Delta Drechtsteden
Met Smart Delta Drechtsteden willen we slim samen vooruit. In nauwe samenwerking ontwikkelt Smart Delta Drechtsteden met de Economic Development Board, Deal Drecht Cities en Innovation Quarter de komende jaren innovatie roadmaps. Op vijf thema’s wordt kennis gebundeld met bedrijven en onderwijs instellingen, om te zorgen dat in de Drechtsteden meer innovatieve toepassingen worden ontwikkeld. Het gaat om de thema’s Delta Technology, Duurzaam varen, Zorg Innovatie, Smart Manufactoring en Digital Mainport.

MKB-Innovatieregeling Drechtsteden-Gorinchem
De Drechtsteden stellen geld beschikbaar voor het stimuleren van innovaties in de (maritieme) maakindustrie. Heeft u, als regionale MKB-onderneming, een vernieuwend idee of pilot? Of bent u op zoek naar financiering om dit mogelijk te maken? Vraag dan naar de mogelijkheden voor subsidie bij het MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden.

Innovation Quarter
Complexe, maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, energie en innovatie vragen om samenwerking. Samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Innovation Quarter brengt deze partijen samen. Met als doel het realiseren van nieuwe business, private investeringen en creëren van banen in de sectoren van de toekomst.

Deal Drecht Cities
Deal Drecht Cities verzorgt de economische acquisitie en promotie voor de Drechtsteden. Ze ondersteunen economische ontwikkeling. In het innovatie district van Dordrecht wordt theorie omgezet naar praktijk. Hier investeren studenten en bedrijven in de transitie van maakindustrie naar de digitale industrie.

Smart Delta Drechtsteden
Om te zorgen dat de regio aantrekkelijk blijft, moet er geinvesteerd worden in mensen, innovatie en economie. De Drechtsteden, Gorinchem en provincie Zuid Holland investeren samen met het rijk  45 miljoen euro in de regio op thema’s innovatie in de maakindustrie en een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Voor de hele aanpak is brede steun van onderwijs, bedrijfsleven en instellingen.

Cirkelstad Drechtsteden
Cirkelstad Drechtsteden – bestaande uit de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht – bestaat sinds 2017 en werkt met een netwerk van betrokken partners actief samen op circulaire bouw, infra en gebiedsontwikkeling. Binnen de regio komen het materialen- en sociale vraagstuk dikwijls samen, zoals in een te realiseren bouwhub.

OZHZ
De omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid helpt u graag mee om u op bepaalde thema’s te helpen met betrekking tot kennis, vergunning en subsidieaanvraag.

Denk Mee Drechtsteden Energie
Het online platform om mee te denken over de energietransitie. De voorstellen hieruit worden aangeboden aan gemeenten, provincies en waterschappen.

Clean Tech Delta
Clean Tech Delta bedenkt en selecteert ideeën en brengt ze naar de projectfase. Ze werken samen met leden en partners om de implementatiekloof tussen een idee en een duurzaam bedrijf te dichten. Clean Tech Delta biedt zakelijke en projectondersteuning en promoot, coördineert en ondersteunt cleantech-mogelijkheden.

Provinciale en landelijke regelingen

Green Deals
In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit door knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen, goede informatie te geven en optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten.

Provincie Zuid-Holland
Hier vindt u alle actuele subsidieregelingen van de provincie Zuid-Holland op een rij.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Hier vindt u alle actuele landelijke subsidie en fiancieringsregelingen.

Dordt Onderneemt

De accountmanagers van Dordt Onderneemt stellen graag hun netwerk open voor ondernemers met een goed initiatief. Neem contact op, zodat we kunnen kijken of we iets voor je kunnen betekenen. De gemeente kijkt graag samen met ondernemers naar mogelijkheden voor innovatie en om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Mis je bepaalde initiatieven, laat het ons dan gerust weten.
Samen verbinden we ondernemers.
Duurzaamheidsfabriek Dordrecht
Dordtse Ondernemersvereniging
Deal Drecht Cities promotie acquisitie Drechtsteden

Meer informatie