Bedrijf aan huis starten in Dordrecht?

Geplaatst op 13 januari 2023

Heb je de ambitie om een eigen bedrijf te beginnen en wil je dit het liefst aan huis? Dat kan, maar de Gemeente Dordrecht maakt hierbij wel onderscheid. Er is namelijk een verschil tussen activiteiten die geen enkele invloed hebben op de woonomgeving en activiteiten die wel invloed hebben op de woonomgeving. Wij leggen het je uit.

Geen toestemming nodig
Je mag zonder toestemming een beroep uitoefenen aan huis wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. Je gebruikt voor het uitoefenen van het (vrije) beroep of het aan huis verbonden beroep maximaal 25% van het vloeroppervlak van de woning inclusief aan- en uitbouw tot een maximum van 50 m2.
 2. De persoon die de activiteiten van het beroep uitvoert is ook de bewoner van de woning.
 3. De beroepsactiviteiten zijn niet volgens de Wet milieubeheer vergunningplichtig of meldingsplichtig.
 4. Je verzorgt zelf de parkeer- en stallingbehoefte op eigen terrein die nodig zijn voor het uitoefenen van het (vrije) beroep aan huis.
 5. De beroepsactiviteiten passen in alle vormen in een woonomgeving.
 6. Er mag geen detailhandel plaatsvinden.
 7. Aan de buitenzijde van de woning of elders op het perceel mag je geen uiterlijke kenmerken aanbrengen die verwijzen naar het (vrije) beroep. Een kleine naams- en beroepsaanduiding mag wel.

Let wel op! Je oefent in alle gevallen het (vrije) beroep niet uit in een bijgebouw bij de woning.

Altijd toestemming nodig
Je dient een verzoek om afwijking van de bovenstaande voorwaarden in als de volgende punten bij jou van toepassing zijn:

 1. Je beroepsactiviteiten hebben invloed op de woonomgeving.
 2. Je hebt meer dan één arbeidsplaats.
 3. Volgens een advies van de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid zijn de meldingsplichtige activiteiten: geen onevenredige overlast voor de omgeving en vanuit planologisch oogpunt acceptabel.
 4. Parkeren op de openbare weg leidt niet tot plaatselijke overlast van de verkeers- en parkeersituatie.
 5. Je hebt een beperkte verkoop van producten die met het (vrije) beroep aan huis te maken hebben.

Elk verzoek wordt als apart verzoek beoordeeld.

Kosten en afhandeling
Als je alleen toestemming nodig hebt dan betaal je €600,-. Heb je een vergunning nodig? Dan krijg je binnen 8 weken na het indienen van het verzoek een bericht van de gemeente.

Aanvragen
Wil je een bedrijf aan huis starten en heb je een vergunning nodig? Dan kun je deze direct aanvragen via het Omgevingsloket online.

Lees hier verder voor meer informatie van de Gemeente Dordrecht of check onze pagina van het Gemeente Loket.