Veilig Ondernemen

Hieronder vind je in willekeurige volgorde belangrijke initiatieven waarbij de gemeente Dordrecht participeert op vraagstukken omtrent veiligheid voor jouw bedrijf en de omgeving. Samen met het bedrijfsleven willen we helpen met ondersteuning, kennis, verbinding of middelen. Zo houden we Dordrecht een aantrekkelijke stad om in te werken!

Fysieke Veiligheid

Veiligheidsalliantie
De veiligheidsalliantie is een samenwerking met 23 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie. Ook Dordrecht is hierin betrokken. De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunen ze door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Hierbij is er oog voor de diversiteit van de veiligheisproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk het meest gebaat bij lokaal maatwerk. Ook cybercrime (digitale veiligheid) is hierin opgenomen.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Het keurmerk veilig ondernemen (KVO) maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden, bedrijventerreinen, buitengebieden en uitgaansgebieden te verbeteren.

Digitale Veiligheid en Ondermijning

Digitaal Veilig Ondernemen
Het risico op digitale inbraken en online oplichting is groter geworden. Juist ondernemers zijn interessant omdat er vaak onvoldoende maatregelen genomen zijn. Wat kunt u doen? Op deze pagina staan de basisprincipes, tips en een aantal links die u kunnen helpen uw onderneming digitaal veilig te maken en te houden.

Criminaliteit
Criminelen maken voor illegale activiteiten vaak gebruik van legale diensten. De gevolgen van ondermijning zijn groot voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt.

Heeft u vermoedens of signalen van (ondermijnende) criminaliteit? Meld dit bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (via www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000).

Platform Veilig Ondernemen
Het Platform Veilig Ondernemen helpt ondernemers zich weerbaar te maken tegen verschillende vormen van criminaliteit. Er wordt ingezet op ondermijning, cybercrime en High Impact Crimes. Er worden cybertrainingen gegeven en er zijn informatiebijeenkomsten over bovengenoemde onderwerpen. Er is ook een Veilig Ondernemen Scan.

Regionale Informatie en Expertise Centrum
Het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze verbinden informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties. Daarnaast stimuleren en ondersteunen de RIEC’s de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning.

Cybernetwerk
Het cybernetwerk Drechtsteden (CND) is een MKB-samenwerkingsverband dat het thema cyberweerbaarheid onder de aandracht brengt bij MKB-bedrijven in de regio Drechtsteden. Het doel is om bedrijven in de regio bewust te maken van de risico’s die digitalisering en cyberbedreigingen voor de bedrijfsvoering kunnen vormen. Er is onder andere een toolkit, enquetes en testen, maar ook maatwerk wordt geboden.

Dordt Onderneemt

De accountmanagers van Dordt Onderneemt stellen graag hun netwerk open voor ondernemers met een goed initiatief. Neem contact op, zodat we kunnen kijken of we iets voor je kunnen betekenen. De gemeente kijkt graag samen met ondernemers naar mogelijkheden voor innovatie en om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Mis je bepaalde initiatieven, laat het ons dan gerust weten.
Samen verbinden we ondernemers.
Duurzaamheidsfabriek Dordrecht
Dordtse Ondernemersvereniging
Deal Drecht Cities promotie acquisitie Drechtsteden

Meer informatie